HomeNieuwsWelzijnZorgelijke financiële situatie P3

Zorgelijke financiële situatie P3

P3
Om de tekorten niet groter te laten worden, heeft de gemeente eind 2016 besloten een eenmalige aanvullende subsidie over 2016 te verlenen van € 19.800,-.
De verliezen zijn naast het gevolg van de economische crisis en de bezuiniging van de gemeente op de subsidie in 2012 ook voortgekomen uit onder andere: Hogere kosten beveiliging bij evenementen. Veranderde drankwetgeving: minder inkomsten. Voorzichtige programmering als gevolg van bezuinigingen (lagere risico’s maar vaak ook lagere opbrengsten). Een momenteel niet rendabele verhuur van het pand aan derden.
Gesprek over structurele tekorten
In 2006 is op initiatief van de gemeente het pop- en cultuurpodium P3 opgericht. Bijbehorende stichting draagt zorg voor de exploitatie van het poppodium en heeft het pand in erfpacht van de gemeente. De afgelopen jaren laat de exploitatie van P3 een jaarlijks tekort zien. Begin vorig jaar zijn de gemeente en het bestuur van P3 met elkaar in gesprek gegaan over de structurele tekorten die het poppodium de laatste jaren heeft gemaakt en over de aflopende erfpachtperiode.
Onderzoek exploitatie
Naar aanleiding van de financiële situatie van het poppodium heeft de gemeente diverse gesprekken met het bestuur van P3 gehad. Daarnaast is aan bureau LAgroup opdracht verleend onderzoek te doen naar de exploitatie van een poppodium in de stad Purmerend. Hierbij worden onder meer de behoefte aan een poppodium, een realistisch ambitieniveau en mogelijke risicofactoren voor de exploitatie onderzocht.

Ook het bestuur van P3 wil een gezonde financiële situatie creëren en is bereid om volledig aan het onderzoek mee te werken. In januari 2017 wordt het definitieve onderzoeksrapport opgeleverd en wordt aan de hand van de bevindingen een aantal toekomstscenario’s voor het poppodium uitgewerkt. Naar verwachting wordt de gemeenteraad hierover in het tweede kwartaal van 2017 een advies aangeboden.

Welzijn artikelen