HomeNieuwsWelzijnZeven jongerenontmoetingsplekken erbij

Zeven jongerenontmoetingsplekken erbij

jopplek
Op dit moment zijn er zeven jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) in Purmerend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er nog zeven JOP’s bij komen.

Door het plaatsen van de extra JOP’s wordt het samenkomen van groepen jongeren in de stad beter gestructureerd. Ook is het voor professionals – zoals het straathoekwerk – makkelijker om met de jongeren in contact te komen. In principe komt in elke wijk een extra JOP. De exacte locatie moet nog worden bepaald, in samenspraak met omwonenden, de jongeren, wijkmanagement en professionals (als het jongerenwerk).

Garanties tegen overlast
De Stadspartij is groot voorstander van JOP plaatsen in elke wijk. Elke wijk heeft namelijk ook zijn eigen jeugd. Jeugd gaat elkaar ook elders opzoeken in de stad waardoor zij daar ook weer terecht kunnen bij een JOP.  De  JOP plaatsen moeten daar geplaatst worden waar de jeugd van nature al in de omgeving bij elkaar komt. De Stadspartij zou het prachtig vinden als de JOP in de buurt van een trap- of basketbalveld geplaatst zou worden. Er moet ruimte zijn en de omwonende van dit soort sport en speelvelden zijn de jeugd al gewend.

De gemeente is volgens de Stadspartij niet klaar met het alleen maar plaatsen van de JOP’S. Er moet tevens een plan gemaakt en uitgevoerd worden zodat er genoeg toezicht is waarbij de eerder genoemde partners met elkaar duidelijke werkafspraken maken hoe en wanneer er vooral pro-actief opgetreden moet worden. Dit kan te maken hebben met overlast, maar ook om met de jongeren in contact te blijven en te weten wat er leeft zodat problemen eerder worden geregistreerd en verholpen. Verder is het mogelijk bij goede contacten om de talenten bij de jongeren naar boven te halen en verder te ontwikkelen.

De JOP plaatsen dienen zo snel mogelijk allemaal in kort tijd geplaatst te worden om te vookromen dat de druk op de eerste geplaatste JOP’s te groot zal zijn. De JOP plaatsen zijn een goed alternatief om het hangen in bushokjes, scholen en portieken tegen te gaan. De Stadspartij gaat er vanuit dat na het plaatsen van de JOP’S hier structureel tegen wordt opgetreden. Er is een goed alternatief om rond te hangen en daar zal de jeugd zijn voordeel mee moeten doen.

De Stadspartij heeft er vertrouwen in dat het nu goed zal gaan omdat er vanuit het verleden met Park de Uitvlugt is geleerd hoe het niet moet.

ZIE OOK:

Welzijn artikelen