HomeNieuwsWelzijnZaterdag 4 september Pleinfeest leefbaarheid Gildeplein

Zaterdag 4 september Pleinfeest leefbaarheid Gildeplein

pleinfeest
Eendrachtig werken actieve bewoners, betrokken ondernemers, woningcorporatie, wijkkerngroep en de bewonerscommissie aan de leefbaarheid van het Gildeplein. Daarom is feestelijke aandacht voor samenleven als onderdeel van leefbaarheid belangrijk.
Het resultaat is dat er zaterdag 4 september een plein-feest met barbecue voor de buurt is. De direct aanwonenden krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar betrokken overige wijkbewoners zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. Het pleinfeest leefbaarheid Gildeplein op het terrein van het winkelcentrum aan de kant van de Overlanderstraat bestaat uit een toespraak van de burgemeester, enkele muzikale optredens en een barbecue.
   

Burgemeester Don Bijl opent het pleinfeest zaterdag 4 september om 17.00 uur. Daarna is er muziek met voor ieder wat wils, zoals Amsterdamse muziek, street-corner rappers en meezingers. Tijdens en na de muziek is er een overheerlijke barbecue.

De leefbaarheid van de buurt en de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum zijn communicerende vaten. De economische crisis is merkbaar en de leefbaarheid staat enigszins onder druk. Winkelcentrum Gildeplein in Purmer-Noord heeft het niet makkelijk, maar is daarin niet uniek. Maar alleen toekijken naar verslechtering van de leefbaarheid doet gelukkig niet iedereen.
Jan Prinsen van de wijkkerngroep: ‘Mensen en organisaties moeten niet alleen denken in problemen, maar ook in creatieve oplossingen. Ik ben blij dat voor de leefbaarheid van de buurt van het Gildeplein een keerpunt lijkt bereikt. Reden voor een bescheiden pleinfeest.’

Jan Prinsen weet als geen ander dat alleen een aantal enthousiaste mensen onvoldoende is voor resultaten of een feestelijke activiteit. ‘De oproep voor sponsoring van het plein-feest was niet aan dovemans oren gericht, De buurt kan trots zijn op de sponsors: Stichting Purmerend 600 jaar Stad, woningcorporatie Intermaris Hoeksteen, C 1000 Jan Bakker, Lidl, bakkerij Kees Grutter, dierenzaal Pads, café De Nickel, Otje en Totje en slager Post.’ Ook de wijkkerngroep levert een financiële bijdrage.

Het is volgens de organisatoren van het pleinfeest met barbecue een bevestiging van het draagvlak voor verbetering van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van buurt en winkelcentrum dat belanghebbenden samen de financiering ervan verzorgen.
Bijna een jaar geleden hebben wijkkerngroep en de bewonerscommissie het initiatief genomen door samenwerking de leefbaarheid op en rond en aantrekkelijk-heid van het Gildeplein te verbeteren. zij hebben contacten gelegd met jongeren en betrokken organisaties en het belang van leefbaarheid is voor allen duidelijk.

Voor een eventuele toelichting kunt u contact opnemen met Elly Vos, telefoon (0299) 649 723 of 06 2213 3975

 

Bro”: persbericht wijkkerngroep Purmer Noord

Welzijn artikelen