HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningZaanstreek-Waterland en Provincie Noord-Holland trekken samen op in de woningbouw

Zaanstreek-Waterland en Provincie Noord-Holland trekken samen op in de woningbouw

foto Stadspartij

De colleges van de 8 gemeenten in Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad) en de provincie Noord-Holland zijn op 29 juni 2021 het Woonakkoord 2021-2025 met elkaar aangegaan. Het bestuursakkoord bestaat uit doelen voor de komende 5 jaar en concrete acties, rondom vier thema’s: nieuwbouw, betaalbare voorraad, wonen en zorg en duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulair bouwen.

Om deze ambitie te realiseren heeft de regio een plancapaciteit voor ongeveer 16.700 woningen t/m 2024 en bijna 14.000 woningen voor de periode 2025 t/m 2029. Deze woningen bouwen de gemeenten in verschillende woonmilieus, prijsklassen en woningtypen.

Versnellen woningbouwproductie

Voor 6.200 woningen zijn al definitieve bestemmingsplannen. Voor de overige woningen willen de gemeenten de bouwplannen sneller omzetten van ‘zachte’ plannen (nog niet ruimtelijk vastgelegd) naar ‘harde’ plannen. Zodat er op tijd kan worden gestart met de bouw. Daarbij is het ook belangrijk dat de regio goed bereikbaar is en er oplossingen komen voor de problemen rond stikstof, PFAS en de geluidslijnen rond Schiphol.

Wethouder Songül Mutluer (Zaanstad): “We staan met de woningbouw in onze regio voor een grote opgave: veel nieuwbouw, meer betaalbaarheid, hogere kwaliteit en investeren op duurzaamheid. We streven naar meer evenwicht in de regio. De bijdrage van de provincie in deze samenwerking is essentieel. Het helpt in de lobby richting het Rijk om de randvoorwaarden voor nieuwbouw zo goed mogelijk neer te zetten, zoals infrastructuur, meer capaciteit en het nog meer versnellen van nieuwbouw. Het blijft belangrijk dat we de plannen van alle gemeenten en de provincie op elkaar blijven afstemmen.”

Binnen steden en omvormen gebouwen

Om het landschap en de natuurwaarden in de regio te sparen, bouwen de gemeenten zoveel mogelijk binnen de stadscentra en dorpskernen. En ook door bestaande gebouwen om te vormen tot woningen. De regiogemeenten willen de toenemende vraag naar woningen gebruiken om de kwaliteit van de steden en vitaliteit van de kernen te verhogen.

De nieuwbouw wordt zoveel mogelijk geclusterd rondom bestaande of toekomstige OV-knooppunten: Zaan-IJ lob (noordelijke IJ-oever, station Zaandam, Achtersluispolder, Kogerveld) en stationsgebied Purmerend. Ook gaan de provincie en gemeenten samen een visie op het versterken van de kernen in het landelijk gebied opstellen.

Gedeputeerde Cees Loggen (RO en Wonen): “Zaanstreek-Waterland is een fantastisch gebied om te wonen, werken en recreëren. Hier zijn veel betaalbare, duurzame en goed bereikbare woningen nodig, met behoud van de prachtige omgeving. Daar zetten wij ons als provincie en gemeenten samen voor in.”

Wethouder Thijs Kroese en wethouder Dick Butter:  “Voor gemeenten Purmerend en Beemster betekent het een stevigere basis voor de samenwerking met de provincie bij de ontwikkeling van woningen aan de rand van de stad. En voor kleinere gemeenten in het bijzondere landschap is afgesproken om samen met de provincie te onderzoeken hoe het mogelijk is om woningen toe te voegen, daar waar het de linten juist versterkt.”

Uitvoering

De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. De provincie zet subsidies, menskracht en kennis in om gemeenten te helpen snel passende, betaalbare en duurzame woningen te bouwen op goed bereikbare plaatsen. Voor de uitvoering van dit woonakkoord en dat van de andere regio’s in Noord-Holland stelt de provincie een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor 5 jaar. 

Ruimtelijke Ordening artikelen