HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWoonwagenterreinen Purmerend op de schop

Woonwagenterreinen Purmerend op de schop

woonwagen-2010

De komende maanden zullen de verschillende woonwagenterreinen in Purmerend heringericht worden. De herinrichtingsplannen hebben betrekking op de centra aan Slaperdijk (Purmer-Noord), Veenweidestraat (Gors) en Akropolishof (Weidevenne). Ook zal gewerkt worden aan een nieuw woonwagencentrum aan de Vrouwenzandstraat (Wheermolen).

De uitkomsten van de herinrichting van de bestaande terrein zullen uiteindelijk bepalen hoe groot het nieuwe terrein aan de Vrouwenzandstraat zal worden. In de week van 15 november 2010 worden zal gestart met de uitvoering van het herinrichtingsplan voor het woonwagencentrum Veenweidestraat. Dit herinrichtingsplan kan door omstandigheden, zoals het vertrek van enkele bewoners, zodanig ontwikkeld worden dat voor deze uitvoering geen standplaatsen op het nieuwe woonwagencentrum aan de Vrouwenzandstraat noodzakelijk zijn.

Slaperdijk, Akropolishof en Veenweidestraat

Ook voor het woonwagencentrum Slaperdijk geldt, dat door de toevoeging aldaar van één extra standplaats voor de uitvoering van dat inrichtingsplan geen extra standplaatsen op het nieuwe woonwagencentrum aan de Vrouwenzandstraat gecreëerd behoeven te worden. De uitvoering van het centrum Slaperdijk staat gepland voor het voorjaar 2011.

Voor het woonwagencentrum Akropolishof moet nog een herinrichtingsplan ontwikkeld worden. Het laat zich echter aanzien dat voor het brandveilig maken van dit bestaande centrum diverse standplaatsen op het nieuwe woonwagencentrum noodzakelijk zullen zijn. Hierover zal in het voorjaar 2011 duidelijkheid moeten bestaan.

De omstandigheid dat voor de herinrichting van de woonwagencentra aan de Veenweidestraat en de Slaperdijk geen extra standplaatsen op het nieuwe woonwagencentrum noodzakelijk zijn, brengt met zich mee dat het nieuwe woonwagencentrum wellicht kleiner kan worden dan de 12 standplaatsen waarmee oorspronkelijk rekening werd gehouden. Vandaar dat nà de ontwikkeling van het herinrichtingsplan voor het Akropolishof  in het voorjaar 2011 opnieuw de vereiste omvang van het nieuwe woonwagencentrum en de daarmee samenhangende financiële consequenties zullen worden bezien. Afhankelijk van die uitkomst kan daarna de vereiste planologische procedure voor het nieuwe woonwagencentrum worden gestart.

Meningen verdeeld

Over de komst van het nieuwe woonwagenterrein aan de Vrouwenzandstraat zijn de meningen van de huidige bewoners en de nieuwe bewoners verdeeld. “Over de locatie Vrouwenzandstraat heeft een goede informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de afspraak is gemaakt dat diverse vertegenwoordigers van o.a. (toekomstige) bewoners, wijkkerngroep, woningcorporatie en Clup bij de nadere inrichting zullen worden betrokken,” zegt de gemeente.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen