kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

foto Stadspartij

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van het Rijk kunnen in heel Nederland ruim 51.000 woningen binnen 27 projecten worden gebouwd. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaat het om ruim 13.500 woningen, net zoveel als in de gehele Bijlmermeer.

Dankzij de Woningbouwimpuls kunnen deze woningen versneld worden gebouwd, worden ze betaalbaarder of komen er meer woningen binnen een project dan oorspronkelijk gepland. De betrokken gemeenten en provincies dragen zelf € 331 miljoen bij om de bouw mogelijk te maken. De bouw van de meeste projecten kan al volgend jaar van start gaan en de versnelling is ongeveer drie tot vijf jaar.

Tweede ronde in oktober

Voor de Woningbouwimpuls heeft het kabinet in 2019 € 1 miljard beschikbaar gesteld om daarmee bij te dragen aan de bouw van zeker 65.000 woningen. Het geld wordt in tranches vrijgemaakt. In de eerste tranche is nu € 290 miljoen toegezegd en in oktober kunnen gemeenten projecten indienen voor de tweede ronde. Ook daarna krijgen gemeenten nog verschillende mogelijkheden voor een bijdrage uit de regeling.

Aanvragen MRA-gemeenten eerste tranche

In de MRA hebben zes gemeenten in de eerste ronde een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit de impuls, waarmee ruim 26.000 woningen versneld in aanbouw zouden kunnen worden genomen. Deze aanvragen zijn door de samenwerkende overheden in de MRA ondersteund met een gezamenlijke brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Meer projecten in voorbereiding

Niet alle aanvragen uit de MRA zijn in de eerste ronde gehonoreerd. Uit de eerste tranche zijn bijdragen toegekend voor projecten in Amsterdam, Haarlem en Zaanstad. De afgewezen projecten zijn in Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Purmerend en Almere.

De toetsingscommissie heeft minister Ollongren laten weten te verwachten dat de meeste projecten die nu zijn afgewezen met enige aanpassingen kansrijk zijn voor de tweede ronde van aanvragen in oktober. Zo was de hoogte van de gevraagde bijdrage bijvoorbeeld onvoldoende onderbouwd of was het project onvoldoende uitgewerkt. Het ministerie  gaat met deze gemeenten in gesprek om deze aanvragen ook tot een succes te maken.

In de gezamenlijke brief aan de minister kondigden de MRA-overheden al aan dat voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls een aanvraag wordt voorbereid voor nog eens een kleine 20.000 woningen. Op dit moment wordt gedacht aan projecten uit onder meer Lelystad, Haarlem, Hilversum, Ouder-Amstel, Purmerend, Haarlemmermeer, Heemskerk, Beverwijk en Amsterdam. Bij toekenning hiervan krijgt de woningbouw in de MRA binnen een jaar een impuls voor de versnelling van in totaal meer dan 60.000 woningen.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...