HomeNieuwsSociale ZakenWmo-beleidsplan: 'Uitdagen tot Verbinden'

Wmo-beleidsplan: ‘Uitdagen tot Verbinden’

zorg De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bepaalt dat het gemeentebestuur het Wmo beleid in vierjarige beleidsnota’s vastlegt. Dit is de eerste keer dat Purmerend een vierjarig plan maakt dat het volledige terrein van de maatschappelijke ondersteuning bestrijkt. Het heet ‘Uitdagen tot verbinden’ en gaat over de periode van 2008 tot 2011.

Maatschappelijke ondersteuning heeft betrekking op al het gemeentelijke beleid dat zich richt op het zelfstandig meedoen in de maatschappij voor alle bewoners met én zonder beperking. Het doel van het plan is om de ambities voor de komende periode weer te geven en tegelijkertijd aan te geven wat de gemeente Purmerend nu al doet.

Uitgangspunt van het beleidsplan zijn vraag en behoefte van burgers. Daarom heeft de gemeente bij de totstandkoming van het plan uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van burgers, instellingen en organisaties. Naast deze waardevolle inbreng is de reactie van de Wmo Cliëntenraad van groot belang geweest voor het uiteindelijke plan.

Het college van burgemeester en wethouders legt het Wmo beleidsplan ‘uitdagen tot verbinden’ binnenkort ter vaststelling voor aan de gemeenteraad van Purmerend.

 

Bron: B&W neuws

Sociale Zaken artikelen