HomeNieuwsMilieuWindparken op zee hebben grote economische meerwaarde voor Nederland.

Windparken op zee hebben grote economische meerwaarde voor Nederland.


Dat concluderen Natuur & Milieu en Greenpeace op basis van het onderzoek ‘Regionale effecten windmolenparken op zee’ van Decisio dat recent gepubliceerd werd.

Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu: “Om de afgesproken hoeveelheid duurzame energie op te wekken, zijn deze windparken op zee cruciaal. Goed dat dit onderzoek nogmaals aantoont dat wind op zee ook veel extra banen oplevert, en dat kustgemeentes niet bang hoeven te zijn dat toeristen zullen wegblijven vanwege de windmolens.”

Extra werkgelegenheid
Ruim 1600 fte. Dat is de tijdelijke jaarlijkse werkgelegenheid die in Nederland wordt gecreëerd door de uitvoering van de kabinetsplannen voor windmolenparken aan de Hollandse kust. Ook ontstaat er een permanente werkgelegenheid van 475 fte, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. Deze conclusies sluiten aan bij eerdere resultaten uit de SEO Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse ‘Windmolens en Welvaart’, waar de netto werkgelegenheid voor de hele Noordzee-windsector berekend is op 11.700 arbeidsjaren.

Kansen voor toerisme
Windparken bieden ook kansen aan toerisme, zo blijkt uit het onderzoek: in het Engelse dorpje Whitelee is na de komst van een windmolenpark en informatiecentrum een hele nieuwe toeristische sector ontstaan. In België worden er sinds de aanleg bootexcursies georganiseerd naar het windpark op de Thorntonbank. Ook in Nederland liggen kansen: 56% van de Duitse toeristen is geïnteresseerd in toeristische activiteiten rondom windmolens, bleek uit eerder onderzoek van Natuur & Milieu. In binnen- en buitenland is geen enkel bewijs gevonden dat toeristen wegblijven van de kust nadat er windparken op zee zijn geplaatst, zo concludeert Decisio.

Locatie windmolens
De windmolens komen geclusterd in een beperkt aantal gebieden te staan, in plaats van meerdere kleine windparken versnipperd over de Noordzee. Dit is goedkoper, efficiënter en laat meer ruimte over voor andere gebruikers op de Noordzee. Doordat er op deze manier minder kabels hoeven te worden aangelegd, kan de impact op natuur worden beperkt. Bovendien wordt de ecologisch gevoelige kustzone zoveel mogelijk ontzien. De meeste windmolens komen 22km of verder uit de kust te staan en zijn bij heldere weersomstandigheden nog net zichtbaar aan de horizon. Volledig uit het zicht plaatsen is onwenselijk: dat zou maar liefst 1,3 miljard euro meer kosten. en per saldo een negatief welvaartseffect voor heel Nederland opleveren, aldus Decisio.

Klimaatdoelstellingen
Nederland moet de komende jaren veel meer haast maken met het opwekken van duurzame energie. Slechts 4,5% is momenteel duurzaam. In 2023 moet dat 16% zijn, zo is afgesproken in het SER Energieakkoord. De geplande windparken moeten daar een vijfde van gaan leveren. Windenergie, op land en zee, is de schoonste en best toepasbare optie voor het verminderen van CO2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van fossiele energie. Naast windenergie van zee moeten we natuurlijk ook inzetten op andere duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, bodemenergie en duurzame biomassa. Het is niet of-of maar én-én om klimaatverandering tegen te gaan.

Milieu artikelen