HomeNieuwsVerkeer en VervoerWin met je buurt een ‘Auto van de Straat’

Win met je buurt een ‘Auto van de Straat’

Foto Stadspartij


Een half jaar lang bijna gratis een elektrische auto om te delen met je buren. Daarop maken drie straten of buurten in Noord-Holland kans met de autodeelwedstrijd ‘Auto van de Straat’ van Natuur & Milieu. De wedstrijd heeft als doel zoveel mogelijk mensen de voordelen van elektrisch autodelen te laten ervaren. Vanaf 8 februari kunnen Noord-Hollandse buurten en straten zich aanmelden via www.autovandestraat.nl.

Veel mensen hebben een eigen (tweede) auto, terwijl ze die maar zelden gebruiken. Deze auto’s staan 95% van de tijd stil. Dat kost ruimte en geld. ‘Een elektrische deelauto wordt niet alleen optimaal gebruikt, maar is ook goedkoper en schoner. Daarmee help je CO2 te besparen, ontstaat er meer ruimte in je straat én heb je meer contact met je buren’, licht Dorien Ackerman, directeur Campagnes van Natuur & Milieu de wedstrijd toe.

De winnaars van vorig jaar zijn erg enthousiast: ‘We zijn erg blij mee te hebben gedaan met Auto van de Straat. Naast de positieve ervaringen van autodelen, heeft het ook weer bijgedragen aan meer binding in de straat.’

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland
De komende jaren worden er heel veel huizen bijgebouwd. Als mensen hun reisgedrag niet veranderen, leidt dat tot meer verkeer en CO2-uitstoot, en staat iedereen straks stil. Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: ‘Autodelen is hét alternatief voor het bezit van een auto. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kosten voor het gebruik van een auto. Met autodelen maak je je buurt beter bereikbaar en leuker om in te wonen, dus ik roep iedere buurt in Noord-Holland op mee te doen met Auto van de Straat en de voordelen van autodelen te ervaren.’

Maak kans op een ‘Auto van de Straat’
Drie straten of buurten krijgen uiteindelijk de kans om zes maanden lang bijna gratis te ervaren hoe elektrisch autodelen werkt. Eén daarvan kan nog eens zes maanden verlenging winnen door de eigen auto’s zoveel mogelijk te laten staan en daarnaast zoveel mogelijk bekendheid te krijgen voor het autodelen. Bijvoorbeeld door aandacht in de lokale pers, een social media campagne of leuke acties in de buurt. Bewoners van Noord-Hollandse straten of buurten die mee willen doen kunnen zich tot 28 maart 2022 opgeven om kans te maken op 6 maanden bijna gratis ervaren hoe autodelen bevalt.

Bekijk het filmpje en vertel waarom jouw straat of buurt een deelauto verdient.

Auto van de Straat
‘Auto van de Straat’ wordt door Natuur & Milieu georganiseerd in opdracht van de provincie Noord-Holland in samenwerking met MRA-Elektrisch. De wedstrijd sluit aan bij de ambitie van de provincie om duurzame manieren van mobiliteit zoveel mogelijk te stimuleren. Hiervoor is niet alleen de beschikbaarheid van elektrisch (deel)vervoer nodig, maar ook inzicht in de voordelen en het gemak daarvan.

Verkeer en Vervoer artikelen