HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWherestad geeft visie ontwikkeling Wheermolen-West

Wherestad geeft visie ontwikkeling Wheermolen-West

Wheermolen-West-kaart2

Half december 2010 waren raads- en commissieleden uitgenodigd bij woningcorporatie Wherestad voor een presentatie over de mogelijke herinrichting van de driehoek en het middengebied in Wheermolen-West. Raadslid Bert Meulenberg was hier namens de Stadspartij bij aanwezig.

Wheermolen-West bestaat uit drie deelgebieden. Als eerste de Parkzone, de oude Meteorenweg, waar nu volop nieuwbouw, veelal in de vorm van gestapelde bouw, wordt gerealiseerd. Als tweede is er het Middengebied (Planetenweg, Kometenstraat, Kometenstraat en een deel van de Orionweg) dat bestaat uit ongeveer 150 sociale huurwoningen. En als laatste de Driehoek.

Driehoek

Dit laatste gebied, de Driehoek, neemt een strategische plaats in de visie die woningcorporatie Wherestad heeft over de herinrichting van het middengebied. In de Diehoek zou een brede school worden gebouwd. Door het afhaken van een aantal deelnemers was dit project financieel niet meer haalbaar en werd er een streep door deze plannen gezet. Het vrijkomen van de Driehoek gaf voor  Wherestad mogelijkheden om een oud plan nieuw leven te blazen.

Scenario’s

Er was al enige tijd een voornemen tot sloop van de 150 woningen in het Middengebied. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De woningen zijn klein, oud en niet duurzaam. De huidige bewoners van het Middengebied hebben zich sterk verzet tegen deze sloopplannen. Uit dit verzet is een representatieve bewonersvereniging ontstaan. Maar ondanks het verzet van de bewoners vond Wherestad dat de woningen niet meer aan de huidige normen voldoen. Door bewoners was geopperd om de woningen te laten renoveren. Een onafhankelijk bureau, MBM-groep, heeft onderzoek gedaan naar de kosten en de daaraan verbonden verbeteringen. Er werden vier scenario’s onderzocht. Een eenvoudige renovatie kwam op een investering van 44.000 euro per woning, de duurste renovatie kwam uit op 125.000 euro per woning. Bij het goedkoopste scenario werden wanden, plafonds, keuken, badkamer en elektrische installatie vervangen. Bij deze renovatie werden de huren niet verhoogd. Het blijven kleine woningen van 60 m2 en de isolatie is nog steeds niet optimaal.

Onrendabele investeringen

Bij de uitgebreide renovatie werden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd als bij de eerste maar als extra werd aan de woonkamer 2,5 meter aangebouwd en er kwam een dakkapel op de eerste etage. Het woonoppervlak werd hierbij dus wel uitgebreid maar de isolatie is nog steeds niet optimaal. Er was ook nog een tussenvorm. Voor alle drie de scenario’s gold dat het onrendabele investeringen zijn. Het blijven volgens Wherestad niet optimaal geïsoleerde woningen. Bijkomend probleem is de dat de stookkosten op den duur de huurprijs zullen overstijgen. Ook zou door de toezichthouder voor sociale woningbouw voor geen van de renovatieplannen toestemming worden gegeven.

Mogelijkheden

bertmeulenberg1Toen de Driehoek vrijkwam, gaf dat in de ogen van Wherestad mogelijkheden om uit de impasse te komen. Het plan is om op het terrein van de driehoek 150 sociale huurwoningen te gaan bouwen. Bewoners van het middengebied hebben als eerste een keus om hier een woning te huren met een huurprijs die wordt aangepast. Huidige bewoners uit het middengebied krijgen geen verplichting om te gaan verhuizen naar deze nieuwbouwwoningen. Slopen in het Middengebied wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit gebeurt uitsluitend als er een blok huizen of een gedeelte van dit gebied leeg is. Bewoners die niet naar de nieuwbouw willen, kunnen in het Middengebied blijven wonen. Er zal in bepaalde gevallen wel moeten worden verhuisd binnen dit gebeid. Diegenen die niet naar de nieuwbouw willen verhuizen worden uiteindelijk gehuisvest in de laatste blokken voor sloop bestemde woningen. Vervolgens worden er op het vrijgekomen terrein van het middengebied woningen gebouwd. Dit zullen hoofdzakelijk sociale eensgezins- en gestapelde woningen zijn. De bewoners zullen sterk betrokken worden in de inrichting van de leefomgeving van hun wijk.

De Stadspartij houdt de plannen nauwlettend in de gaten. Zeker nu de woningmarkt onder druk van veranderende landelijke en Europese regelgeving voortdurend aan verandering bloot staat.

ZIE OOK:

 

Foto Bert Meulenberg: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen