HomeNieuwsWelzijnWherelant in betalingsproblemen, gemeente schiet ijlings te hulp

Wherelant in betalingsproblemen, gemeente schiet ijlings te hulp

wherelant
Cultuurhuis Wherelant blijkt eind 2015 in financiële problemen te zijn geraakt. De situatie ontstond dat Wherelant haar betalingsverplichtingen niet meer zou kunnen voldoen. De gemeente is te hulp geschoten.

In 2015 was er regelmatig overleg tussen de gemeente en cultuurhuis Wherelant over de inhoudelijke voortgang en de financiële situatie van het Cultuurhuis.
In het najaar bleek de financiële situatie in 2015 alarmerend. Dit wordt onder meer veroorzaakt meer door het faillissement van Reakt (nog bedrag tegoed van € 38.298,-), hogere energielasten, extra verhuiskosten en hogere loonkosten (i.v.m. CAOwijzigingen). 

Het college heeft ondertussen gezorgd voor inzicht in de financiële positie van Wherelant. Daaruit blijkt dat Wherelant met betalingsproblemen te maken kreeg vanwege een negatieve liquiditeitspositie.
Het college heeft daarop besloten om, eenmalig, een aanvullend subsidie te verstrekken ad € 29.000. Dit wordt gedekt binnen het beleidsveld Kunst & Cultuur. Voorts is Wherelant opgedragen om een voorstel te doen om financieel gezond te blijven.

Wethouder Nijenhuis gaat in januari a.s. in gesprek met de Raad van Toezicht van Wherelant over het realiseren van dit voorstel.  

Welzijn artikelen