HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWhere-oever op de schop

Where-oever op de schop

postkantoor (400).jpgHet college van B&W van Purmerend heeft de zogenoemde ‘quick scan’ van de ruimtelijke visie Where-oever vastgesteld. Het doel van deze globale verkenning is in grote lijnen te schetsen welke ontwikkelingen de gemeente wel en welke niet worden gewenst in het gebied dat loopt van het hoofdpostkantoor aan de Hoornselaan via autodealer Zijp tot de Kooimanbrug bij P3.

In grote lijnen wordt aansluiting gezocht bij beeldbepalende elementen in de omgeving: de Where-oever, de groenstructuur, de bebouwing langs de Purmersteenweg. De verkenning wordt toegestuurd aan marktpartijen en ter kennisname voorgelegd aan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Op dinsdag 24 maart a.s om 19:00 is er een informatiebijeenkomst voor de bewoners en ondernemers in de raadszaal van het stadhuis. Het college geeft vervolgens de afdeling Ruimtelijke ordening de opdracht onderzoek te doen naar de verkeerstechnische mogelijkheden van het Looiersplein en de financiële consequenties.

Bron: Gemeente Purmerend

ZIE OOK:

where vanaf kooimanbrug (440).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Where vanaf de Kooimanbrug, met in de achtergrond de Koepelkerk op de Kaasmarkt

Ruimtelijke Ordening artikelen