HomeNieuwsAlgemeen BestuurWetsvoorstel tot vermindering van het aantal Kamerleden ingediend bij de Tweede Kamer

Wetsvoorstel tot vermindering van het aantal Kamerleden ingediend bij de Tweede Kamer

restzetels
Het wetsvoorstel waarmee de Tweede en Eerste Kamer met een derde deel worden verkleind, wordt ingediend bij de Tweede Kamer. De ministerraad heeft daarmee ingestemd. 

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord en past bij het streven van het kabinet naar een kleine en slagvaardige overheid, die meer aan de samenleving overlaat. Daarbij past dat op alle niveaus niet alleen met minder ambtenaren wordt gewerkt, maar ook met minder bestuurders en volksvertegenwoordigers. Daarom zal het kabinet ook voorstellen doen tot verkleining van de provinciale staten, gemeenteraden en waterschapsbesturen. Hiertoe is een wetsvoorstel in voorbereiding.

Voor de vermindering van het aantal Kamerleden is een wijziging van de Grondwet noodzakelijk. Dit betekent dat het wetsvoorstel twee keer behandeld moet worden in het parlement. Tussen de eerste en de tweede lezing moeten Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. In de tweede lezing is een tweederde meerderheid vereist in de Tweede en Eerste Kamer.

Algemeen Bestuur artikelen