HomeNieuwsWelzijnWethouder Helm opent videoproductiehuis Shootlab

Wethouder Helm opent videoproductiehuis Shootlab

Roald-Helm-groen

Op donderdagmiddag 31 maart heeft wethouder Roald Helm (foto) van de Stadspartij de opening van Shootlab verricht. Shootlab is een productiehuis voor (online) video en DVD.

Shootlab is een initiatief van de Stichting Shoot in samenwerking met het jongerenloket en de gemeente Purmerend. Shootlab heeft als missie: het terugdringen van jeugdwerkloosheid door begeleiding van jongeren die extra kansen verdienen naar regulier werk of opleiding. Op dit moment zijn er vijftien jongeren actief in Shootlab. Het is de bedoeling dat jongeren leren omgaan met verantwoording, werkritme, sociale vaardigheden en persoonlijke presentaties. Het is de bedoeling dat de jongeren maximaal zes maanden deelnemen aan het leerwerkproject en dan uitstromen naar werk, opleiding of stage.

Begeleiding

Deelnemers aan Shootlab maken onder professionele begeleiding videoproducties. De begeleiding wordt onder andere gedaan door twee ervaren mediadeskundigen en een zeer ervaren cameraman.  Op dit moment worden er diverse opdrachten uitgevoerd voor de gemeente Purmerend o.a. de presentaties van de jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) wordt op beeld vastgelegd.

Creatieve jongeren

Wethouder Helm hield tegenover de jongeren een inspirerende toespraak waarin hij schetste dat het goed is om op deze wijze opleiding en werk te combineren. Hij gaf aan dat de maatschappij over niet al te lange tijd zit te springen om creatieve jongeren. In een tijd van oplopende vergrijzing komt er grote krapte op de arbeidsmarkt. Je ziet een grote groei van ZZP’ers. “Het geeft altijd voldoening om werkzaamheden te doen waar je plezier in hebt, ook al is de beloning vaak niet in verhouding. Vaak komt dit na verloop van tijd ook in orde,” aldus wethouder Helm.

www.shootlab.nl

Na zijn toespraak knipte de wethouder het om een aantal computers gespannen lint door en verklaarde Shootlab voor geopend. Door het invoeren van het webadres werd Shootlab op het internet bereikbaar. De Stadspartij vindt dat Shootlab een constructieve bijdrage levert in het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en dragen dit dan ook zeker een warm hart toe. Wilt u meer zien van Shootlab kijk dan op:  www.shootlab.nl

RoaldComputer1

RoaldComputer2

 

Welzijn artikelen