HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWelstandscommissies blijven in stand

Welstandscommissies blijven in stand

dakkapelHet kabinetsvoorstel om de onafhankelijke welstandscommissies af te schaffen is van de baan. Dat meldt overheidsplatform Binnenlands Bestuur op haar website. Een meerderheid in de Tweede Kamer keerde zich dinsdag tegen de kabinetsplannen om gemeenteambtenaren voortaan de bouwplannen te laten toetsen.

 

Zelf bepalen

Minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie heeft toegezegd het voorstel aan te passen. De verplichte welstandstoets blijft bestaan, maar gemeenten bepalen voortaan zelf vooraf op welke manier zij nieuwbouwplannen op hun kwaliteit beoordelen. De gemeenteraad stelt de wijze van toezicht per wijk of straat vast. Er is een keuzemenu, zoals Van der Laan het in de Kamer verwoordde. De gemeente kan kiezen uit verschillende gerechten zoals een volledige commissie, een dorps- of stadsbouwmeester, gemandateerd toezicht of ambtelijke afdoening. Alle vormen ressorteren onder de onafhankelijke commissie.

Blij

De Federatie Welstand, het samenwerkingsverband van de welstandscommissies, is blij dat de welstandscommissies naar het zich nu laat aanzien niet zullen verdwijnen. Het kabinet wilde dat eerder wel, om bouwprocedures sneller te kunnen laten verlopen. De Tweede Kamer bleek niet zo enthousiast hierover, net zo min als de federatie.

Achterkamertjes

Directeur Flip ten Cate: ‘De afgelopen jaren is er veel verbeterd in de welstandsadvisering. De bouwplannen worden tegenwoordig in openbare vergaderingen besproken door een groep deskundige adviseurs, die richtlijnen van de gemeente hanteren. Dan weet je als burger van tevoren waar je aan toe bent. Met het kabinetsvoorstel dreigden die verbeteringen weer te verdwijnen. Het schrikbeeld van onbegrijpelijke adviezen, opgesteld in geheime achterkamertjes, kwam weer even terug.’

Ruimtelijke Ordening artikelen