HomeNieuwsSociale ZakenWeer sterke daling bijstandsuitkeringen in Purmerend

Weer sterke daling bijstandsuitkeringen in Purmerend

stadhuis_klein De afdeling Werk en Welzijn van de gemeente Purmerend realiseerde in 2007 een daling van het aantal bijstandsgerechtigden van 16%. Deze daling is 8% hoger dan het landelijk gemiddelde. Volgens onderzoek- en adviesbureau APE staat Purmerend daarmee op de zevende plaats in de lijst van gemeenten met meer dan 60.000 inwoners. Ook in 2006 stond Purmerend in de top tien.  

 

Wethouder Daan (Sociale Zaken): “Wij zetten in op maatwerk en duurzame uitstroom. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan professionalisering van de medewerkers en het neerzetten van een organisatie die gericht is op goede begeleiding van klanten. Bureau Werk -het arbeidsbemiddelingsbureau van de gemeente- doet het goed en het jongerenloket en de talentenwerkplaats zorgen ervoor dat jongeren tot 27 jaar direct naar een baan of een opleiding worden geleid. Daarnaast hebben hoogwaardig handhavingsbeleid en scherpe controle bij de eerste aanvraag een positief effect op de daling van het aantal bijstandsuitkeringen’.

Het onderzoeksbureau APE, dat de cijfers publiceert, doet sinds de komst van de Wet werk en bijstand (Wwb) ieder jaar een dergelijk onderzoek en maakt daarbij gebruik van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

Bron: Gemeente Purmerend

Sociale Zaken artikelen