HomeNieuwsWelzijnWaterrecreatie in Noord-Holland: trends en feiten

Waterrecreatie in Noord-Holland: trends en feiten


Waterrecreatie is belangrijk voor Noord-Hollanders. Om hier inzicht in te krijgen heeft de provincie Noord-Holland samen met haar partners verkenningen opgesteld.

De maatschappelijke waarde qua sport, bewegen, beleven, ervaren van ruimte, rust, natuur en stilte is groot. Daarnaast heeft de sector een belangrijke economische waarde. Er zijn groeimarkten zoals zee- en riviercruises, roeien, sloepvaren en de hengelsport, en groeimarkten waarbij de wensen van de gebruiker sterk veranderen zoals strandrecreatie en pleziervaart.

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen

De belangrijkste trends en ontwikkelingen waar de waterrecreatie de komende 10 tot 15 jaar mee te maken krijgt zijn benoemd in het rapport. Algemene ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering en gezondheidstrends zullen de vraag naar waterrecreatie veranderen. Door ontwikkelingen als de trek naar de stad en de groei van het aantal internationale toeristen, zal de vraag naar waterrecreatie in de Metropoolregio Amsterdam de komende jaren toenemen. Tot slot zullen ontwikkelingen als vergrijzing en de tendens van ‘bezit naar delen’ de vraag naar waterrecreatie veranderen.

Gebiedsgerichte inzichten

Er is onderscheid gemaakt in een viertal kerngebieden voor waterrecreatie, elk met eigen specifieke recreatiekenmerken en doelgroepen. Aan de Noord-Hollandse Noordzeekust is groei van recreatie en toerisme voorzien. De IJsselmeer- en Markermeerkust is aan sterke verandering onderhevig waarbij het toekomstbestendig maken van de jachthavens een belangrijke opgave is.

Het noordelijk deel van de provincie kenmerkt zich door een goede infrastructuur voor riviercruises, hengelsport, fluistervaren en kanovaren. In het zuidelijk deel, de Metropoolregio Amsterdam, is door de toenemende vraag op alle vormen van waterrecreatie, waaronder sloepvaren en zwemwater, de druk hoger.

De provincie Noord-Holland wil in de toekomst een belangrijke watersportprovincie blijven, er is een grote behoefte aan waterrecreatie en daar zijn volop kansen voor in Noord-Holland. Daarom maakt de provincie een visie waterrecreatie. De visie wordt in de zomer van 2016 vastgesteld.

Welzijn artikelen