HomeNieuwsWelzijnWaar blijven de ganzen in de Bottersloot?

Waar blijven de ganzen in de Bottersloot?

 ganzenkrieger1.jpg

De bewoners van de Botterstraat willen van wethouder Krieger duidelijkheid over wanneer er daadwerkelijk nieuwe ganzen in de Bottersloot uitgezet worden. Aan de Botterstraat zijn nog altijd geen ganzen te vinden. De bewoners van de straat beklagen zich over de zwijgzaamheid van de kant van de gemeente over deze kwestie.

"Nu bijna twee maanden na het vangen en doden van de ganzen is er nog steeds geen duidelijkheid en hebben we niets meer gehoord. Onze teleurstelling is groot. Het bestuur vraagt betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Nu zijn de bewoners betrokken en zwijgt het college en trekt zich terug in het bastion. De vraag is dan ook ‘hoeveel tijd heb je nodig om een beslissing te nemen’. De beslissing tot het vangen van de ganzen en deze binnen drie uur te laten vergassen was in ieder geval sneller genomen", aldus Menno Lageveen namens de bewoners van de Botterstraat.

De bewoners van de buurt waar de ganzen voorheen liepen zijn dermate ongeduldig dat ze actieborden rondom de sloot hebben gezet om aandacht te vragen voor de ganzen-kwestie. Daarnaast hebben ze een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de gemeente om de locatie van een groep herplaatste ganzen, die mogelijk afstammen van de Botterstraat-ganzen, geheim te houden. Via de rechtbank Haarlem gaan de bewoners ook proberen de gemeente via een kort geding te dwingen om de gegevens openbaar te maken.

Leven de ganzen nog?
ganzenkrieger2.jpgVoor gemeenteraadsleden was de ganzenboekhouding wel in te zien
De Stadspartij, die de affaire in de gemeenteraad aan de orde stelde, constateerde al eerder dat deze ganzenboekhouding weinig houvast beidt.
Van de witte ganzen die afstammen van de Botterstraat-ganzen zijn geen adressen aan de raadsleden overlegd. Van de grijze Canadese ganzen is alleen een herplaatsing bekend, maar weer niet de vangplek in Purmerend.

Door de firma Duke is aangegeven dat 2 % van de door hen gevangen ganzen uit Purmerend komt. Deze gevangen populatie, zo geven zowel Duke als de gemeente Purmerend aan, is geheel herplaatst. De overige 98 % van de dieren is vergast. Naar berekening zou het hier gaan om 68.000 vergaste ganzen. Wethouder Krieger weigerde om de accountant opdracht te geven de ganzenboekhouding te controleren op deugdelijkheid en juistheid. Juist doordat deze boekhouding verder geheim is, zou een dergelijke oordeel van de accountant uitsluitsel hebben kunnen geven over de twijfels die er nu zijn blijven bestaan over het lot van de eerder gevangen ganzen.

Hopelijk leiden de juridische procedures van de bewoners ertoe dat hierin wel duidelijkheid kan komen.

Welzijn artikelen