HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN BOVENWONINGEN ZUIDERSTEEG

VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN BOVENWONINGEN ZUIDERSTEEG

winkelwonen.jpg
Het college stelt de raad voor om af te wijken van het geldende bestemmingsplan ‘Kaasmarkt e.o 1975’, om zo de realisatie van een winkelunit en drie bovenwoningen in de Zuidersteeg mogelijk te maken.
 

Vanwege het maatschappelijke belang van wonen boven winkels stelt het college nu een vrijstellingsprocedure voor. Wel stelt het college als voorwaarde dat de graafwerkzaamheden, die beneden het maaiveld plaatsvinden, archeologisch worden begeleid.

 

Bron: Gemeente Purmerend 

Ruimtelijke Ordening artikelen