HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVoorstel sloop en kleinschalig wonen voor gezinnen locatie politiebureau naar raad

Voorstel sloop en kleinschalig wonen voor gezinnen locatie politiebureau naar raad

Foto Stadspartij


Het college ziet het meeste nut in het scenario om het politiebureau aan de Waterlandlaan 252 te slopen en tijdelijk een woonfunctie te geven nu de woningnood zo hoog is. Voor de tijdelijke invulling wordt het voorstel om kleinschalig wonen mogelijk te maken voor kleine gezinnen voor een periode van 10 jaar. Volgens het college is deze optie het meest realistisch.

Het biedt de mogelijkheid om zowel inwoners uit Purmerend aan woonruimte te helpen als bij te dragen aan de huisvesting van statushouders. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 17 en 24 maart 2022.

Gezinnen helpen met woonruimte

Voordat de locatie aan de Waterlandlaan een welkome aanvulling vormt in de toekomstige ontwikkelingen van het Waterlandkwartier, wil het college op deze plek iets doen aan het oplopende woningtekort. Wethouder wonen Thijs Kroese: ‘Op dit moment is er voor (gescheiden) inwoners met kinderen in Purmerend weinig tot geen aanbod. Daar kunnen we nu iets voor betekenen. De buurt ligt dichtbij voorzieningen en mensen kunnen hier weer rust en structuur opbouwen. Tijdelijke woningen zijn elders in onze gemeente ook geplaatst en voldoen aan voorwaarden zoals duurzaam en passen in de omgeving. En bovenal biedt het een dak boven het hoofd aan mensen die dat hard nodig hebben.’

Combinatie spoedzoekers én statushouders

De gemeente heeft ook een verplichting om statushouders woonruimte te bieden, zodat de huidige noodopvang elders in het land meer ruimte krijgt. Regionaal is de afspraak gemaakt dat er evenveel statushouders als spoedzoekers komen wonen. Elke gemeente in onze regio zoekt hiervoor naar geschikte huisvesting. Burgemeester Don Bijl: ‘Dat willen wij ook op deze locatie realiseren met een aantal voorwaarden, zoals voldoende begeleiding, een gemeenschappelijke ruimte en een ontwerp dat een open karakter heeft richting de direct omwonenden. We geloven dat gezinnen van spoedzoekers en statushouders elkaar kunnen versterken. Het is mooi dat we bij deze combinatie een subsidie van het Rijk krijgen die ook ingezet wordt voor de Purmerendse spoedzoekers die hier gaan wonen. Voor de begeleiding en inburgering wil de gemeente samenwerken met organisaties die hierbij kunnen helpen. Daarnaast stelt het college voor om ook woningen voor mensen aan te wijzen die vanuit hun professionele achtergrond een bijdrage kunnen leveren aan de begeleiding en sociale omgang. Dat komt tegemoet aan zorgen van buurtbewoners dat 50 gezinnen, in relatief kleine woningen, een wel erg grote druk legt op de omgeving.

In gesprek met de buurt

Direct omwonenden en de buurtbewoners die verderop in de wijk wonen, zijn betrokken bij de verkenning om tijdelijke woningen te realiseren. Alle inbreng is meegenomen of wordt afgewogen bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Bewoners hebben suggesties gedaan voor parkeren, de woninggrootte, ontmoetingsmogelijkheden voor nieuwe bewoners en de buurt. Ook is er aandacht voor goede begeleiding, denk aan ondersteuning bij het zoeken naar woonruimte, psychische begeleiding en mee kunnen doen in de Purmerendse samenleving. De buurt blijft bij belangrijke momenten in het vervolgproces geïnformeerd en betrokken. Ook het verder uitgewerkte ontwerp wordt aan de buurtbewoners voorgelegd voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Ruimtelijke Ordening artikelen