HomeNieuwsWelzijnVolgende stap in het fusietraject Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis

Volgende stap in het fusietraject Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis


Na drie jaar voorbereiding hebben de raden van bestuur van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis op basis van de adviezen van de adviesorganen, en met goedkeuring van de beide raden van toezicht, vorige week het besluit tot fusie genomen. ‘We hebben de stap richting deze fusie gezet zodat we de deskundige en goede zorg, die onze patiënten nu dichtbij huis krijgen, ook in de toekomst kunnen blijven garanderen’, aldus bestuursvoorzitters Arno Timmermans en Michel Galjee.

In maart van dit jaar namen de raden van bestuur al een voorgenomen besluit om per 1 januari 2016 te fuseren. Dit voornemen is toen in beide ziekenhuizen ter advisering voorgelegd aan de medische staf, de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad en de cliëntenraad. Zij hebben vervolgens op kritische en constructieve wijze meegedacht over hoe het Waterlandziekenhuis samen met het Westfriesgasthuis de zorg in de regio nog beter kan maken.

Goed nagedacht?

Het fusieplan wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en ACM (Autoriteit Consument en Markt). Zij toetsen of beide ziekenhuizen samen met alle stakeholders goed nagedacht hebben over het nut en de risico’s van de fusie en of de verlening van zorg gewaarborgd is. Voor zover toegestaan, worden in de tussentijd stappen gezet om de daadwerkelijke fusie voor te bereiden.

Patiënten kunnen straks nog steeds op alle locaties terecht voor een consult bij hun specialist. Zowel Purmerend als Hoorn behouden een algemeen ziekenhuis en ookde poliklinieken in Enkhuizen, Volendam en Heerhugowaard blijven open. Het doel van de fusie is juist om de zorg dicht bij de patiënt te houden.

Welzijn artikelen