HomeNieuwsSociale ZakenVoldoende zorg beschikbaar, onrust dus niet nodig

Voldoende zorg beschikbaar, onrust dus niet nodig

zorg.jpg
Vanaf 1 januari 2007 is de uitvoering van de huishoudelijke verzorging overgegaan naar de gemeenten. Vanaf die datum kunnen Purmerenders, die hulp nodig hebben, een aanvraag doen bij het WMO loket van de gemeente. Hierbij moeten aanvragers ook aangeven welke soort hulp nodig is. Dit kan variëren van eenvoudige hulp bij het huishouden, zoals het schoonmaken van het huis, tot een zwaardere vorm van hulp waarbij ook medische handelingen worden uitgevoerd.
Op basis van de aanvraag wijst de gemeente toe en maakt dit kenbaar in een formeel besluit.

Om deze vorm van hulp ook in de toekomst te kunnen garanderen, en betaalbaar te kunnen houden, is van belang dat de aanvragers de juiste indicatie voor hulpverlening krijgen die ze nodig hebben. Een juiste indicatie is dan ook van groot belang. Op dit moment is de gemeente bezig met een grote inhaalslag om voor ongeveer 2000 Purmerenders een nieuwe indicatie af te geven. In eerste instantie gebeurt dit telefonisch en bij twijfel wordt dit gevolgd door een huisbezoek. Tot op heden heeft de Stadspartij nog geen signalen gekregen dat er onrust bestaat bij de geïndiceerde cliënten.

In antwoord op onze vragen hierover gaf wethouder Keijzer aan dat er bij de gemeente Purmerend tot op heden slechts 1 klacht is binnengekomen en 2 bezwaarschriften die betrekking hebben op de geïndiceerde klasse. Deze worden vanzelfsprekend zorgvuldig behandeld voegde de wethouder eraan toe.

Op dit moment worden er ook door onafhankelijke bureaus tevredenheids onderzoeken  uitgevoerd. In het forum Samenleving van 9 januari jl. heeft de wethouder toegezegd dat de raad zo spoedig mogelijk de resultaten van deze onderzoeken zullen krijgen. De Stadspartij houd voor de zekerheid “de vinger aan de pols”, dat kan nooit kwaad. Mocht u echter in uw directe omgeving signalen ontvangen die afwijken van het bovenstaande, dan is het van belang dat dit wordt kenbaar gemaakt bij de gemeente door het indienen van een klacht danwel een bezwaarschrift.

senior met pc.jpgDe formulieren hiertoe kunt u vinden op de internet site van de gemeente Purmerend. Zoals altijd willen wij u hierbij altijd helpen dus neem gerust contact met ons op. Gelukkig is voor iedereen de juiste zorg beschikbaar, zorg dan ook dat u die -indien nodig- krijgt!

 

 

 

 

Sociale Zaken artikelen