HomeNieuwsAlgemeen BestuurVNG wil experimenten gereguleerde wietteelt

VNG wil experimenten gereguleerde wietteelt


Gemeenten moeten kunnen experimenteren met een geregelde cannabisketen, wat inhoudt dat de wietteelt in handen komt van vergunninghouders, evenals de verkoop door coffeeshops. De overgrote meerderheid van de gemeenten steunt een oproep aan het Rijk om dergelijke experimenten mogelijk te maken, zo bleek  op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lokale experimenten
Door de cannabisketen te reguleren kan de overheid optreden tegen illegale wietteelt en -verkoop en de criminele bendes die daarachter zitten. De VNG pleit voor lokale experimenten onder landelijke regie, die moeten uitmonden in een effectief landelijk beleid.

Commissie Schneiders
Met de oproep volgt de VNG het rapport over drugsbeleid van de commissie-Schneiders. Die pleitte eind november al voor een cannabiswet met strikte regels voor verkoop en productie van wiet, omdat het huidige gedoogbeleid een effectieve aanpak van de drugscriminaliteit in de weg staat. In de bestaande situatie mag je wel cannabis verkopen (de ‘voordeur’), maar niet telen en aanvoeren (de ‘achterdeur’).

Coffeeshops blij
Een groep van 232 coffeeshophouders juicht de regulering van wietteelt toe. Zij zeggen graag cannabisproducten in hun coffeeshops te willen verkopen waarvan de herkomst en samenstelling bekend is. Ze vinden wel dat de coffeeshops moeten meepraten over de manier waarop gecontroleerde teelt wordt geregeld. ‘Wanneer consumenten het idee hebben dat coffeeshops alleen nog staatswiet verkopen, zullen zij massaal hun toevlucht zoeken tot de illegale markt’, vreest woordvoerster Myranda Bruin.
 
Geen heil in repressief beleid
D66-Kamerlid Vera Bergkamp is blij met de oproep van de VNG. ‘Gemeenten zien gewoon geen heil meer in het huidige repressieve beleid waarbij de achterdeur van de coffeeshop niet geregeld is. Net als D66 zien zij een oplossing in het reguleren van wietteelt.’ De partij heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) zei na het rapport van Schneiders eind november al dat er geen Kamermeerderheid is voor ‘enige vorm van regulering of legalisering van nederwiet.’ (ANP

Algemeen Bestuur artikelen