HomeNieuwsSociale ZakenVNG schort overleg met kabinet op over zorg

VNG schort overleg met kabinet op over zorg

geldvoorvervoer
Tijdens een overleg met staatssecretaris Van Rijn over de voortgang van de decentralisatie van taken op het gebied van de zorg, is de VNG tot de conclusie gekomen dat het op dit moment niet zinvol is om verder te praten. De VNG vraagt het kabinet eerst duidelijkheid te geven rond de plannen op het gebied van de AWBZ-functie persoonlijke verzorging.

Vorige week leek door diverse berichten in de media dat het kabinet van plan is deze taken niet naar gemeenten over te hevelen, maar naar zorgverzekeraars.

Combinatie van hulp

Gemeenten bereiden zich momenteel volop voor op de nieuwe taken die zij volgens het regeerakkoord vanaf 2015 krijgen, inclusief de persoonlijke verzorging. Gemeenten stellen sociale wijkteams samen die breed kijken naar de ondersteuningsvragen van mensen. Veel cliënten hebben namelijk niet alleen behoefte aan persoonlijke verzorging of alleen aan huishoudelijke hulp, maar vaak juist aan een combinatie van meerdere vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Gemeenten willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de plannen van het kabinet. Tot die tijd zal de VNG het bestuurlijk overleg in ieder geval niet hervatten.

Sociale Zaken artikelen