HomeNieuwsSociale ZakenGrote bezwaren VNG huishoudtoets voor uitkeringen

Grote bezwaren VNG huishoudtoets voor uitkeringen

armoede
Staatssecretaris De Krom van SZW wil voor de bijstandsuitkering een toets op het huishouden introduceren. Dit betekent dat bijvoorbeeld de hoogte van een bijstandsuitkering voor ouders afhankelijk wordt van het inkomen van inwonende volwassen kinderen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) acht de invoering voor gemeenten niet haalbaar om een dergelijke maatregel al per 1 januari 2012 in te voeren. Bovendien is de maatregel fraudegevoelig en lastig te handhaven.

De VNG heeft daarom staatssecretaris De Krom laten weten dat invoering van een zogenaamde huishoudtoets voor 1 januari 2012 volstrekt onhaalbaar is. De VNG heeft haar bezwaren tegen invoering van een huishoudtoets in een brief aan de staatssecretaris op een rij gezet.

De bezwaren van het VNG in het kort:

 • Uitvoeringstechnisch is het onmogelijk om ict en administratie voor 1 januari 2012 aan te passen.
 • Gemeenten maken extra kosten bij het invoeren van de huishoudtoets, maar krijgen daar geen financiële compensatie voor.
 • De staatssecretaris schenkt in zijn voorstel geen aandacht aan de effecten op andere regelingen (schuldhulpverlening, armoedebeleid etc.), met name de nieuwe één regeling onderkant arbeidsmarkt.
 • Het voorstel om een bijstandsuitkering afhankelijk te maken van het inkomen van andere leden van het gezin is zeer fraudegevoelig. Handhaving zal een groot probleem worden.
 • Het voorstel tast de gemeentelijke beleidsvrijheid aan.

Meer informatie over de VNG reactie
Hieronder vindt u de link naar de brief met de VNG reactie op het voorstel van de staatssecretaris om de (hoogte van de) bijstanduitkering afhankelijk te maken van het inkomen van anderen in hetzelfde huishouden.

VNG-brief aan de staatssecretaris van SZW (28-02-2011)

Overige maatregelen
In de brief gaat de VNG ook in op een aantal andere maatregelen die de staatssecretaris wil gaan nemen. Dat betreft:

 • De wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen
 •  Het afschaffen van de Wet investeren in Jongeren (WIJ)
 • De aangescherpte toegangseisen tot de gehele Wwb
 • Het afschaffen van de ontheffing arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar
 •  Het intrekken van de wet Vazalo
 •  De verordeningsplicht voor de participatie van schoolgaande kinderen
 •  Het beperken van de verblijfsduur in het buitenland tot vier weken
 •  Het maximeren van de inkomensgrens gemeentelijk minimabeleid op 110%

 

Bron: persbericht VNG

Sociale Zaken artikelen