HomeNieuwsSociale ZakenVNG Divosa Najaarscongres: Maximaal Vermogen

VNG Divosa Najaarscongres: Maximaal Vermogen

bezuinigen
Er komt veel op gemeenten af, daar is iedereen het wel over eens. Gemeenten krijgen er taken bij en moeten daar met minder geld een succes van maken. De grote lijnen van al die veranderingen zijn waarschijnlijk in de herfst wel duidelijk.

Dat maakt het VNG Divosa Najaarscongres 2011, op 24 november in het Circustheater in Scheveningen, dé gelegenheid om met elkaar uit te wisselen hoe de lokale overheid kansen kan bieden aan mensen die het niet zelf redden. Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen.

Als gemeenten van alle veranderingen successen willen maken, zal iedereen — gemeenten, werkgevers en niet in de laatste plaats burgers zelf — er maximaal de schouders onder moeten zetten en de antwoorden moeten vinden op allerlei vragen.

Wat kunnen mensen zelf en welke voorzieningen moeten de gemeenten blijven bieden? Hoe stimuleer je goede initiatieven in de samenleving? Welk soort aanpak vergt dat en hoe ziet de professional van de toekomst er dan uit?  Hoeveel invloed kan de overheid op haar inwoners uitoefenen, en hoe bereik je hierin resultaat? Waar liggen de kansen op de regionale arbeidsmarkt? Op welke manier  zet de modernisering van de Wsw door, en hoe gemeenten zorgen samen met werkgevers voor voldoende arbeidsplaatsen? Hoe kunnen gemeenten er aan bijdragen dat de capaciteiten die mensen hebben optimaal worden benut? En welke rol kan het werkplein hierin spelen? En hoe kan door slim samen te werken met woningcorporaties en zorgverzekeraars gezamenlijke belangen worden gediend?

Kortom, gemeenten moeten met maximaal vermogen vooruit! De veranderingen en bezuinigingen zijn niet alleen ingrijpend, maar moeten ook snel worden gerealiseerd. Op het najaarscongres komen al deze zaken aan de orde en kan van elkaar worden geleerd hoe slimme keuzes te maken. Want juist in deze nieuwe tijd moet de juist gericht blijven op wat mensen wel kunnen.

Bron: persbericht VNG

Sociale Zaken artikelen