HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVisiedocument Sport en Bewegen op De Koog positief ontvangen

Visiedocument Sport en Bewegen op De Koog positief ontvangen

Tekstbord-sportstad
Foto Stadspartij-BPP


De sportverenigingen in De Koog hebben samen met de Sportraad een Visiedocument Ambitie Sport en Bewegen op De Koog opgesteld. Hierin staan wat hun visie is op De Koog en geven ze per vereniging concrete voorstellen.
Dit visiedocument sluit mooi aan op de visie van de gemeente op de (e)sports Tech Campus in De Koog: een innovatieve en inspirerende plek waar buurtbewoners, bezoekers, studenten, docenten, recreanten, ondernemers, en onderzoekers samenkomen en elkaar ontmoeten.

Per vereniging worden in het visiedocument concrete voorstellen gedaan die door het college worden meegenomen bij de verdere planvorming van de campus en De Koog.

Wethouder Mario Hegger (Sport): ‘Ik ben blij om te zien dat er zo’n sterke bereidheid en intentie is om hier samen in op te trekken. Onderwijs, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden er op deze manier ook bij betrokken, waardoor er waardevolle verbindingen ontstaan. Dit kunnen wij als gemeente alleen maar toejuichen.’

Maandag 13 februari 2023 heeft de wethouder zijn instemmende reactie op het visiedocument aan de Sportraad overhandigd.

Duidelijke overeenkomsten

De overhandigde visie van de Sportraad en die van de gemeente kennen duidelijke overeenkomsten. Het in de maak zijnde convenant, opgesteld met belanghebbenden, evenals de ontvangen visie Ambitie Sport en Bewegen op De Koog duiden op een sterke bereidheid en intentie om gezamenlijk de kansen en ambities voor de campus invulling te gaan geven tijdens de verdere planvorming.

Het is goed waar te nemen dat de sportverenigingen gelegen in De Koog en de Sportraad zich, ten aanzien van de gebiedsvisie op De Koog, verenigd hebben. In goede harmonie wordt samen opgetrokken met het onderwijs, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Zo ontstaan er mooie verbindingen. Deze verbindingen helpen om te komen tot een gezamenlijke invulling van kansen.

De Koog innovatieve en inspirerend plek

De sportverenigingen op De Koog pakken hiermee samen met de Sportraad de handschoen op om een belangrijke bijdrage te leveren aan de campusvorming en de transitie van De Koog.
De visie van de gemeente op de (e)sports Tech Campus kenmerkt zich als een innovatieve en inspirerende plek waar buurtbewoners, bezoekers, studenten, docenten, recreanten, ondernemers, en onderzoekers samenkomen en elkaar ontmoeten.

Een vitale, beweegvriendelijke omgeving met ruime aandacht voor sport, bewegen, recreatie, werken, wonen en vernieuwend onderwijs. De campus stimuleert talentontwikkeling, werkgelegenheid, sociale cohesie en gezondheid. De (e)sports Tech Campus kent een sterke aantrekkingskracht voor de regio en hoge economische – en maatschappelijke meerwaarde voor een inclusieve, complete stad van de toekomst.

Ruimtelijke Ordening artikelen