HomeNieuwsPartij NieuwsVisie op Mobiliteit in Purmerend nader bekeken en besproken

Visie op Mobiliteit in Purmerend nader bekeken en besproken


Vanavond 8 december 2022 wordt in de commissie ruimte het Mobiliteitsplan 2040 besproken. Vaststelling vindt naar verwachting plaats in de vergadering van de gemeentenraad van 22 december. Met de agenda Purmerend 2040 is een nieuwe weg ingeslagen om de stad aantrekkelijker te maken en oplossingen aan te reiken voor verschillende opgaven waaronder de vervoersbewegingen in en naar en van de stad.

Doel o

Het doel is om van Purmerend een complete, leefbare, gezonde, duurzame en toekomstbestendige gemeente te maken. Een gemeente waar het fijn wonen is met een plek voor iedereen.
Dit is uitgewerkt in verschillende visies en beleid waaronder de Mobiliteitsvisie, het Verkeersplan 2040, visie Leefbare Stad 2040 en diverse gebiedsvisies. Ook het Mobiliteitsplan sluit hierbij aan.

Dit plan schetst de kaders voor de mobiliteit van Purmerend voor de komende jaren. Het brengt in beeld wat de gevolgen en kansen van verdergaande verstedelijking op het verkeer en vervoer in de gemeente zullen zijn en vanuit welke beleidsuitgangspunten er verkeersmaatregelen zullen worden uitgewerkt. De zeven beleidsuitgangspunten zijn:

  1. Purmerend als 10-minutenstad: de basisvoorzieningen zijn lopend of fietsend te bereiken binnen 10 minuten;
  2. Een leefbaar en bereikbaar centrumgebied gericht op kwaliteit voor voetgangers en fietsers en van de openbare ruimte;
  3. Een toekomstbestendig OV-netwerk voor Purmerend en de regio;
  4. Verkeersafwikkeling van de auto focust zich op routes vanuit woonwijken naar de uitvalswegen;
  5. Toegankelijke en betaalbare mobiliteit;
  6. Een veilige stad voor elke verplaatsing;
  7. Duurzame mobiliteit.

Deze maatregelen zijn voor op de korte en langere termijn en in de tijd gefaseerd in vier mobiliteitspakketten. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om de gemeentelijke ontwikkelambities op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid en verblijfskwaliteit te realiseren.

De pakketten zijn adaptief, wat betekent dat maatregelen op basis van onder meer de monitoring en de voortgang van de gebiedsontwikkeling naar voren gehaald kunnen worden, naar achteren kunnen schuiven, aangepast worden of vervallen.
Het mobiliteitsplan geeft een globaal inzicht in de financiële omvang van de maatregelen die nodig zijn. De haalbaarheid van de investeringen zijn afhankelijk van bijdrage van derden (Vervoerregio, Rijksoverheid, provincie en ontwikkelende partijen). Daarom is gekozen voor een programmatische aanpak, waarover jaarlijks wordt gerapporteerd in een voortgangsrapportage.

Redactie: Lees ook Richting 2030 zal het wegennetwerk van Purmerend niet meer voldoende capaciteit hebben voor al het verkeer

https://www.stadspartijpurmerend.nl/richting-2030-zal-het-wegennetwerk-van-purmerend-niet-meer-voldoende-capaciteit-hebben-voor-al-het-verkeer.html

 

Partijnieuws artikelen