Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Vier dorpen in de regio in de race voor Mooiste dorp van...

Vier dorpen in de regio in de race voor Mooiste dorp van Nederland

Beembi3
De dorpen Broek in Waterland, Durgerdam, Middenbeemster en Laren maken kans op de titel ‘Mooiste dorp van Nederland’. Deze dorpen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) staan op de lijst met nominaties die is samengesteld door de ANWB. Op de lijst staan in totaal veertig dorpen, verspreid over Nederland. Het publiek bepaalt door te stemmen een top vijftig van mooiste dorpen van het land, waarna een jury de vijf mooiste dorpen kiest.
In Nederland zijn honderden dorpen en daar zitten pareltjes tussen, stelt de ANWB vast. ‘Dorpen waar je je waant in een andere eeuw of juist in de toekomst.’
Selectiecriteria
Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten de dorpen voldoen aan enkele criteria. Zo moet sprake zijn van een beschermd dorpsgezicht (geen stad), moet er een kerk zijn en heeft het dorp bij voorkeur niet meer dan 15.000 inwoners.
Stemmen
Op de website van de ANWB kan het publiek tot 31 maart een stem uitbrengen. De stemmers bepalen welke dorpen in de top 50 komen. Een jury kies t daaruit de vijf mooiste dorpen en die worden in september bekendgemaakt. Langs deze dorpen worden fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Ook verschijnt er een boek waarin de vijftig mooiste Nederlandse dorpen worden beschreven.

Foto Stadspartij

Welzijn artikelen

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van...