HomeNieuwsAlgemeen BestuurVerzoek Beemster tot bestuurlijke fusie met Purmerend

Verzoek Beemster tot bestuurlijke fusie met Purmerend

Beemsterlogo
Op 9 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster het intentiebesluit genomen om in de komende bestuursperiode te willen komen tot bestuurlijke fusie met de gemeente Purmerend.

Op 5 februarij jl .heeft het college van Purmerend daartoe een brief ontvangen waarin het college van Beemster formeel tot een bestuurlijke fusie verzoekt.

Fusieproces
Aan een fusieproces gaat over het algemeen een zogenaamd intentiebesluit van betrokken gemeenteraden vooraf. Het voornemen is om in mei 2018 een raadsvoorstel te behandelen waarin ook Purmerend een intentiebesluit neemt. In het raadsvoorstel zal ook een plan van aanpak (procesinzicht), een financiële verkenning (financieel inzicht) en een projectbegroting/budgetaanvraag zijn opgenomen.
Op het moment dat de Purmerendse raad instemt met de intentie om te komen tot een bestuurlijke fusie met Beemster, dan wordt vanaf mei 2018 samen met Beemster een proces doorlopen dat is gericht op de oplevering van een herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp geeft de inhoudelijke onderbouwing en verantwoording van de voorgestelde herindeling.
Om de voorgestelde herindelingsdatum van 1 januari 2021 te halen, moet het herindelingsontwerp in november 2018 klaar zijn voor besluitvorming. Vanaf dat moment start het formele fusieproces. ln het plan van aanpak dat de gemeenteraad in april ontvangt wordt dat nader uiteengezet.
Uit herhaalde contacten met de andere gemeenten in de regio is het college van Purmerend  al gebleken, dat er geen belangstelling is om aan te sluiten bij een voorgenomen fusie van Purmerend en Beemster.
BPP tegen fusie
De Beemster Polder Partij (BPP)  is als enige fractie in de gemeenteraad van Beemster tegen een fusie met Purmerend. De BPP voelt zich overvallen door het besluit van het college om aan te sturen op een bestuurlijke fusie met de grote buurgemeente vindt dat de burgers hier niet bij betrokken zijn. De BPP heeft één grote gemeente Waterland als toekomstbeeld voor ogen. De BPP meent dat  hiervoor in de regio veel belangstelling is. Dus waarom ’overhaast’ fuseren met Purmerend? De BPP heeft het tot inzet van de komende gemeeteraadsverkiezingen gemaakt.
Stadspartij fusie mag Purmerend niets kosten
Een fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend mag de inwoners van de marktstad niets kosten. Dat is de mening van de Stadspartij. Fractievoorzitter Bert Meulenberg gaf dit te kennen aan burgemeester Don Bijl toen dit onderwerp tijdens een bespreking aan de orde kwam. De Stadspartij sluit ook niet uit dat er nog meer dan toe nu toe bekende grote financiële tegenvallers bij de gemeente Beemster aan het licht zullen komen bij de verdere uitwerking van een eventuele fusie.

Afbeelding:  logo gemeente Beemster

Algemeen Bestuur artikelen