HomeNieuwsSociale ZakenVertraging afdoening M€€rDoen-regelingen structureel?

Vertraging afdoening M€€rDoen-regelingen structureel?


Via bureau M€€rDoen kunnen inwoners van Purmerend met een laag inkomen (sociale minima) een bijdrage krijgen voor allerhande zaken zodat zij niet buiten de maatschappij komen te staan. Het gaat om honderd euro voor een volwassenen en 350 euro voor een minderjarige. In een aantal gevallen is nu een merkwaardige vertraging in de afhandeling te constateren die de vraag rechtvaardigen of er sprake is van een structureel probleem met de afhandeling van de aanvragen.

De aanvrager moet aantonen waar het geld aan uitgegeven wordt. Dit houdt in dat het altijd door de aanvrager voorgeschoten moet worden. Voorheen kregen rechthebbenden omstreeks Mei via een mail de aanvraagformulieren toegestuurd. Voor de zomervakantie was dan de hele afwikkeling rond. 

 Merkwaardige traagheid
Zo werd een eerste vraag om inlichtingen als onvolledig afgedaan. Dat betekende dat de aanvrager in eerste instantie werd afgewezen omdat de aanvraag niet volledig was.
Dit terwijl wel alle in eerste instantie gevraagde informatie bij de aanvraag was gedaan. Na het indienen werd pas 5 weken later om de resterende info gevraagd. 
Begin augustus was er pas duidelijkheid of aanvrager recht heeft op deze bijdragen.  Op 7 september kwamen de aanvraagbonnen binnen om te kunnen declareren. Na het declareren duurde het nog vier weken voor het geld op de rekening werd gestort. 

Bij een tweede aanvraag declareerde iemand niet met aanvraagbonnen maar per e mail. Dat heeft normaliter als voordeel dat er niet op de declaratiebonnen hoeft te worden gewacht. Bij de afdoening ontstond een soortgelijke vertraging als in het eerste geval.

Bestedingen en onzekerheid over vergoeden tegemoetkoming
Bij de meeste sportclubs moet er al ruim voor het begin van het nieuwe seizoen aangegeven worden of er opgezegd wordt en de zomervakantie is daarnaast bij uitstek geschikt voor een dagje uit.
Voor dit soort bestedingen wordt de trage werkwijze door M€€rDoen nu een onderneming vol onzekerheden over de afwikkeling achteraf. Een risico dat niet gedragen kan worden door gezinnen die veelal door omstandigheden langdurig op de rand van de financiële mogelijkheden leven.

Gegeven is ook nog dat in 2015 de eenouder korting is weggevallen, waardoor de krapte binnen dergelijke gezinnen nog groter is geworden. Voor eind december moet alles gedeclareerd zijn, zo niet dan vervalt het recht op vergoeding.

Schriftelijke vragen STADSPARTIJ
Deze geschetste gevallen maken duidelijk dat de aanvrager lange tijd onzekerheid heeft over het kunnen deelnemen aan sociale bezigheden en zelfs in de schulden kan komen als er in het eerste half jaar een verplichting is aangegaan en (veel) later in het tweede half jaar pas blijkt dat er geen recht op bestond.

Afgelopen zomer heeft de Stadspartij desgevraagd al als antwoordt gekregen dat in noodgevallen een passende oplossing zou worden gezocht. Hier blijken de aanvragers niet van op de hoogte en lijkt ook niet van toepassing zolang niet duidelijk is of men recht heeft op een tegemoetkoming

Over deze trage en merkwaardige gang van zeken heeft de Stadspartij schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen zijn vooral gericht op het voorkomen van dergelijke vertragingen in de afdoening door bureau M€€rDoen.

https://purmerend.armoederegelingen.nl/

Sociale Zaken artikelen