HomeNieuwsSociale ZakenVerscherpte regels en controle bij woningsplitsing en kamerverhuur

Verscherpte regels en controle bij woningsplitsing en kamerverhuur

Foto Stadspartij


Om de woningvoorraad en leefbaarheid te beschermen en te reguleren heeft de gemeente de regels voor kamerverhuur (omzetting) en het bouwkundig splitsen van woningen (woningvorming) aangescherpt. Het gaat om regels die (geluids)overlast in en om woningen moeten voorkomen en de woonkwaliteit verhogen.

Ook is er nu een overgangsrecht, een redelijke termijn waarbinnen de al eerder gesplitste woningen en kamerverhuur aan de vergunningplicht moeten voldoen.

Huisvestingsverordening

In de gemeente Purmerend geldt sinds begin 2019 binnen de Huisvestingsverordening een vergunningplicht voor het verbouwen van een woning tot meer woonruimten voor de verhuur en voor het kamergewijs verhuren van een woning. Deze vergunningplicht is sinds 1 januari van dit jaar ook geldig in de Beemster als gevolg van de fusie. In 2021 is een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld.

Nadere regels

Wethouder wonen Thijs Kroese vindt goede woonkwaliteit juist bij kamerverhuur en woningsplitsing essentieel: ‘Woningsplitsing en kamerverhuur kan alleen een toevoeging zijn wanneer we de leefbaarheid in de wijk en de kwaliteit van nieuwe woonruimten hoog houden. Regie op en regulering van deze initiatieven is daarom zeer gewenst en nodig. Als gemeente willen we daarom dat de initiatiefnemer zorgt voor goede geluidsisolatie. Zowel in de woning als aan de zijde waar de buren zitten. Daarnaast mag een woning maximaal 4 kamers hebben en moet er een gezamenlijke huiskamer zijn, voldoende ruimte voor fietsen en containers en moet er voldoende buitenruimte overblijven zoals een tuintje, terras of balkon dat gebruikt kan worden.’

Overgangsrecht

Er is in de huisvestingsverordening niet alleen een vergunningplicht voor omzetten en woningvorming opgenomen; ook voor het omgezet houden en verbouwd houden is een vergunning nodig. Om te voorkomen dat eigenaren van woningen die zijn omgezet of verbouwd toen er nog geen vergunningplicht bestond nu in overtreding zijn, heeft de gemeenteraad in de huisvestingsverordening overgangsrecht opgenomen. Huiseigenaren die kunnen aantonen dat zij hun woning al vóór 23 januari 2019 (of in het geval van de voormalige gemeente Beemster: vóór 1 januari 2022) hebben verbouwd tot meer woningen of omgezet krijgen tot 1 oktober 2022 de gelegenheid de vereiste vergunning alsnog aan te vragen. Huiseigenaren die een woning bouwkundig hebben gesplitst krijgen binnen deze periode een vergunning. Voor huiseigenaren die een woning hebben opgezet naar kamers gelden wel een aantal voorwaarden. Zo mag er onder andere geen sprake zijn van een overlastdossier. Voor alle andere eigenaren die plannen hebben om een woning te splitsen of te gebruiken voor kamerverhuur, gelden de eisen volgens de verordening. Op de website van de gemeente is alle informatie over de vergunningplicht te vinden.

Handhaven

Als een woning zonder vergunning wordt gebruikt voor kamerverhuur of wordt verbouwd tot twee of meer woonruimten, dan is de Huisvestingsverordening overtreden. Dit kan tot hoge boetes leiden voor de eigenaar van een woning. Sinds 1 maart 2022 is de Handhavings- en sanctiestrategie voor omzetting en woningvorming Purmerend van kracht en de eerste controles hebben inmiddels plaatsgevonden. Wethouder Mario Hegger legt uit: ‘Deze handhavingsstrategie aan de achterkant is een belangrijk instrument om de buurten leefbaar te houden. De eerste woningen zijn de afgelopen weken gecontroleerd en de komende tijd worden meer adressen bezocht. Als blijkt dat geen vergunning is afgegeven en een overtreding is geconstateerd, wordt er gehandhaafd.’

Sociale Zaken artikelen