HomeNieuwsVerkeer en VervoerVerkeersdeskundige pleit voor totaal rotondemodel binnenstad

Verkeersdeskundige pleit voor totaal rotondemodel binnenstad

filestadje
Als het rijk Purmerend alsnog aanwijst voor een groeifunctie, volstaat de infrastructuur hier niet. Dat vindt verkeerskundig ingenieur René Walhout, inwoner van Purmerend en lid van de OndernemersFederatiePurmerend Werkgroep Stadsontwikkeling. De woon-werk pendel is volgens hem nu al overmatig en de verhouding wonen-werken is scheefgegroeid. “Purmerend heeft het imago van forensenstad en vooral op zaterdag is de binnenstad slecht bereikbaar,” aldus Walhout. Voor de binnenstad is een totaal rotondemodel met twee rijstroken, tegen de klok in, de oplossing, vindt hij.
 

“Purmerend heeft imago forenzenstad en is slecht bereikbaar…”
René Walhout wijst op de vele files op de Jaagweg en de A7 en A8. “Gelukkig wordt binnenkort de busbaan doorgetrokken van de Dollard naar ’t Schouw, zodat straks de bus daar niet over de rijweg hoeft ter rijden,” aldus de verkeersdeskundige. “Wij moeten nu al anticiperen op de mogelijkheid dat Purmerend in de periode 2015-2020 toch nog meer moet groeien. We moeten dan ook zeker eisen stellen aan onze infrastructuur. Minder files geeft een beter imago en een beter milieu,” vindt hij. Op de korte termijn pleit Walhout op de Jaagweg voor het dynamisch invullen van de rijstroken op basis van de verkeersintensiteit. “Bij De Dollard zijn nu twee rijstroken en een busbaan. Daar kun je ook vier rijstroken van maken, waardoor in de spits twee rijstroken en de busbaan in één richting kunnen rijden.”

Alle stoplichten weghalen
In Purmerend vindt hij vooral de Noord-Zuid route en de Oost-West route krap bemeten, evenals de rondweg Laan der Continenten/Verzetslaan. “Als De Purmer uitloopt naar het centrum, staat alle verkeer vast,” aldus de deskundige. Hij pleit voor een volwaardige totaaloplossing. Walhout wil alle stoplichten in het centrum weghalen en komen tot een echte rotonde om het centrum, tegen de klok in. Met een goed parkeerverwijssysteem. “Het Rotondemodel moet volledig zijn om goed te functioneren. Dat kan alleen met twee rijstroken en een snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Verkeer op de rotonde om de binnenstad heeft voorrang. In de spits moet er een stopverbod komen, buiten de spits is laden/lossen toegestaan,” aldus Walhout. Hij pleit voor rood asfalt en enkele drempels voor snelheidsbeperking.

Station verplaatsen
René Walhout wijst op het aflopen van de concessie voor Arriva in 2011, waardoor de huidige tegengestelde rijrichting door de bus kan eindigen. De verkeersdeskundige vindt het ook zeer vreemd dat Purmerend voor de trein geen intercitystation is. “De politiek moet daar een antwoord op vinden,” meent hij. Het hoofdstation zou volgens hem vlak bij de Purmersteenweg moeten liggen, aan de andere kant van De Where. Op die manier is
de toegang tot de binnenstad nog dichterbij en toegankelijker. Het OFP werkgroeplid ziet ook mogelijkheden voor een P + R treinstation bij Baanstee-Noord.

Bus uit centrum
Werkgroepvoorzitter Rick Schuerhoff pleit ervoor de bus uit het eigenlijke centrum te halen. Ook het busstation Tramplein kan volgens hem een andere plek krijgen. “Op die manier krijgen we minder busverkeer door het centrum. Bovendien is het geen ramp als bezoekers alleen kunnen uitstappen op de Weerwal,” aldus Schuerhoff. Hij wil ook het doorgaande verkeer via de Beemsterbrug weren.

 

Bron: Regio Zaken november 2009

Verkeer en Vervoer artikelen