HomeNieuwsWelzijnVerhuur kunstgrasvelden geen taak sportverenigingen

Verhuur kunstgrasvelden geen taak sportverenigingen

wherevogels.jpg 

 

Met het goedkeuren van de gemeentelijke Sportnota heeft de raad van de gemeente Purmerend ingestemd met de aanleg van kunstgrasvelden bij drie sportverenigingen. Tijdens het raadsforum Samenleving op 9 januari 2008 heeft de Stadspartij P93 aan wethouder Keijzer (sportzaken) nog wel de vraag gesteld om de verenigingen te compenseren in de huur. Dit in het geval dat de velden voor algemeen maatschappelijk gebruik worden ingezet. Dan is het niet reëel om ook hierover de verenigingen voor 20% aan te slaan en mee te laten betalen aan de aanschaf van het kunstgrasveld.

De wethouder ging er vanuit dat de verenigingen de veldhuur zouden kunnen doorberekenen. Mario Hegger (Stadspartij) gaf aan dat dit niet juist is en dat het beter is om dit gebruik direct te compenseren in de huurprijs. De Stadspartij is ronduit voor compensatie van de verenigingen bij het ter beschikking stellen van de velden voor maatschappelijke doelen zoals de naschoolse opvang. En dat de verenigingen niet voor die veldgebruikkosten kunnen opdraaien, omdat dit tot een onredelijke verhoging van de contributie zal leiden. Daar is de Stadspartij tegen, de sport moet immers betaalbaar blijven voor iedereen. Het geen kopzorg hebben over verhuren aan derden zal de verenigingen juist motiveren om de kunstgrasvelden meer aan te bieden en ter beschikking te stellen aan bijvoorbeeld de buurt of aan het jongerenwerk.

De Wethouder heeft toegezegd uit te gaan zoeken wat de mogelijkheden zijn. De Sportraad was ingenomen met het voorstel van de Stadspartij en zou een extra vinger aan de pols houden. De Stadspartij zal er op toezien dat de Wethouder voor de Raad  haar antwoord heeft gegeven. De gemeenteraad zal op 24 januari a.s. hoogstwaarschijnlijk unaniem besluiten dat de kunstgrasvelden bij VV Wherevogels, FC Purmerend en KV Purmer er komen.

Welzijn artikelen