HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVerhuizing gemeentewerf en milieustraat naar Baanstee Noord stap dichterbij

Verhuizing gemeentewerf en milieustraat naar Baanstee Noord stap dichterbij

Schetsontwerp Milieustraat bureau bos bij raadsstukken

Afgelopen week stemde het college van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend in met het schetsontwerp van de nieuwe gemeentewerf en milieustraat. Deze verhuist van De Koog naar de Baanstee Noord. Vanuit deze locatie worden dagelijks alle werkzaamheden van de buitendienst uitgevoerd zoals het onderhoud aan de groenvoorziening, de wegen en bijvoorbeeld de gladheidsbestrijding. De nieuwe locatie wordt de uitvalsbasis voor circa 200 medewerkers en de stalling van 130 voertuigen. Voor de inwoners wordt het een locatie waar zij hun afval op een gemakkelijke manier kunnen wegbrengen en waarbij zoveel mogelijk grondstoffen gescheiden worden ingezameld om te recyclen.

Wethouder Paul van Meekeren: “We hebben een ambitie op het gebied van duurzaamheid. Met de nieuwbouw van de gemeentewerf en milieustraat op deze plek in Baanstee Noord kunnen we hier invulling aan geven. Het wordt een gebouw met groene daken, slim hergebruik van regenwater, voorzieningen voor flora en fauna en toepassing van windenergie. En het gebouw van de milieustraat wordt gerealiseerd met hergebruikte materialen.”

Verhuizing
De huidige locatie van de milieustraat aan de Van IJsendijkstraat zorgt voor veel verkeersdrukte en biedt te weinig ruimte om in te kunnen spelen op de groei in bezoekers en afvalhoeveelheden voor de komende jaren. Ook de gemeentewerf is verouderd en te klein om er prettig te kunnen werken. De nieuwe gemeentewerf en milieustraat worden daarom gerealiseerd op een nieuwe locatie aan de Visserijweg in Baanstee Noord. Op de nieuwe locatie is ruimte om al deze werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast wordt het terrein zo ingericht dat er nog mogelijkheden zijn om in de toekomst uit te breiden.

Kansen
Een deel van de grond wordt gereserveerd voor de realisatie van een circulair plein. Hier kunnen ingeleverde materialen door inwoners hergebruikt worden door er bijvoorbeeld nieuwe producten van te maken. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt. Ook komt er een plek om scholen te ontvangen. Naast het schetsontwerp is het mogelijk om nog een aantal aanvullende keuzes te maken die nader uitgewerkt moeten worden, dit zijn:

  • Een overkapping boven de milieustraat (deels) voorzien van zonnepanelen

  • Een aanvullende overkapping boven de voertuigen

  • Het realiseren van een gebouw ten behoeve van het innamepunt voor het circulair plein bij de milieustraat

Planning
Het voorstel waarin gevraagd wordt om een investeringskrediet van circa 19 miljoen euro wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het onderwerp staat op de agenda voor de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 2 september. Eind september neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Dit besluit heeft een gering effect op de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de bijdrage van de regiegemeenten.

Ruimtelijke Ordening artikelen