HomeNieuwsWelzijnVerhuizing Cultuurhuis Wherelant

Verhuizing Cultuurhuis Wherelant

cultuur
Het cultuurhuis Wherelant gaat verhuizen naar de Van IJsendijkstraat 403-409 op het
bedrijventerrein de Koog. In het nieuwe cultuurhuis komen ook atelierruimtes voor Purmerendse kunstenaars.

Met 22 stemmen vóór (VVD, PvdA, Stadspartij, CDA, Leefbaar Purmerend) en 12 stemmen tegen (D66, GroenLinks, Trots, SP, AOV) besloot de gemeenteraad om in te stemmen met een eenmalige subsidie van € 100.000 voor verhuizing en inrichting van de nieuwe huisvesting en € 50.000 voor het ingraven van een LPG-tank bij het nieuwe pand.

Vanaf 2014 krijgt het cultuurhuis jaarlijks extra € 20.000 voor de exploitatiekosten. In de kadernota is rekening gehouden met deze kosten. Door nu al een
besluit te nemen, kan sneller met de verbouwing worden begonnen.

Een aantal fracties was teleurgesteld, omdat zij niet overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van een snelle verhuizing. Deze fracties zetten vraagtekens bij het verloop van het proces. Daarom komt het college van B en W hier in het najaar op terug met een evaluatie.

Welzijn artikelen