HomeNieuwsSociale ZakenVerdeling WMO geld kan eerlijker vinden gemeenten

Verdeling WMO geld kan eerlijker vinden gemeenten

geld2.jpg  

Gemeenten lijden soms miljoenen verlies door de nieuwe verdeling van de gelden voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO), de nieuwe wet die onder meer thuiszorg in gemeenten regelt. 


Als de rijksoverheid de wegingscriteria verandert en bijvoorbeeld het aantal chronisch zieken in een gemeente zwaarder laat meetellen, komt er een eerlijker beeld uit de bus. Dat stellen 22 gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Doetinchem, Apeldoorn en Maastricht, in een onderzoek dat woensdag wordt gepresenteerd in Den Haag. Zij krijgen in de nieuwe verdelingssystematiek minder geld.

In totaal gaan 85 van de 443 gemeenten in Nederland er bij de verdeling op achteruit.

De Wmo is in 2007 ingevoerd. De 22 gemeenten denken dat de verdelingscriteria nog niet goed zijn bepaald.

Het was juist de bedoelig van de Wmo om meer maatwerk te leveren bij de zorg aan ouderen en (chronisch) zieken. Gemeenten zouden subsidie krijgen naar gelang het aantal inwoners dat zorg nodig heeft.

 

Bron: rePublic

Sociale Zaken artikelen