HomeNieuwsWelzijnVerbouwing De Purmaryn niet eerder dan zomer 2021

Verbouwing De Purmaryn niet eerder dan zomer 2021

PumarynHA
Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot de aankoop van Kerkstraat 18 voor uitbreiding theater De Purmaryn.
In een memo informeert wethouder Tijmstra de gemeenteraad over de recente gang van zaken. In verband met de programmeringsystematiek van het theater kan een verbouwing op z’n vroegst zomer 2021 plaatsvinden.
Dit gaf de gemeente de ruimte om het onderzoek naar de backstagemogelijkheden grondig op te pakken.
In oktober 2018 is er opdracht gegeven aan een architect om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om het pand aan Kerkstraat 18 te integreren bij theater De Purmaryn.
Hierbij zijn verschillende scenario’s onderzocht, waaronder verbouw van Kerkstraat 18, maar ook sloop en nieuwbouw van Kerkstraat 18.
In het voorjaar 2019 heeft de architect zijn eerste bevindingen gepresenteerd. De komende periode wordt gewerkt aan een totaaloverzicht om alle (financiële) gevolgen inzichtelijk te maken. In het eerste kwartaal 2020 zal hierover meer duidelijk zijn.

foto Stadspartij

Welzijn artikelen