HomeNieuwsVerkeer en VervoerVerbeteren verkeersveiligheid Westerweg -Wherevogels

Verbeteren verkeersveiligheid Westerweg -Wherevogels

Wherevogelshoofdveld
Najaar 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt om te zorgen voor verbetering van de verkeersveiligheid op de Purmerenderweg, het kruispunt van de Purmerenderweg met de Westerweg én de Westerweg vanaf het kruispunt tot en met de entree voor voetbalvereniging De Wherevogels.
De voetbalvereniging De Wherevogels wil graag een veilige verbinding tussen het overloopparkeerterrein (bij het evenemententerrein langs de Purmerenderweg) en de voetbalvereniging. Dit overloopparkeerterrein wordt wekelijks gebruikt omdat de voetbalvereniging op eigen terrein niet voldoende parkeergelegenheid heeft.
Tijdens evenementen op het evenemententerrein wordt er gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheid bij de voetbalvereniging. Hierdoor moeten voetgangers oversteken op de drukke Purmerenderweg en vervolgens langs de smalle Westerweg lopen naar het voetbalterrein. Op het kruispunt is geen goede oversteek mogelijkheid voor voetgangers. Op de Westerweg is geen voetpad, mensen lopen over het fietspad.
Bij het zoeken naar een oplossing is een aantal keren gesproken met voetbalvereniging De Wherevogels.
De voetbalvereniging heeft de voorkeur gegeven aan een voetpad langs de Westerweg, een oversteek mogelijkheid voor voetgangers bij het stoplicht en daarbij een brug naar het evenemententerrein.
Na een proces waarbij ook andere varianten zijn onderzocht bleek dit de enige veilige en acceptabele variant te zijn voor de verschillende wegbeheerders.
Waar de wegbeheerder van de Westerweg (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; HHNK) eerder aangaf niets te zien in een voetpad langs de Westerweg, is HHNK inmiddels bereid akkoord te gaan met een versmald profiel van de Westerweg en daarbij een trottoir van 1,2 meter. Van deze variant is een schetsontwerp gerealiseerd.
Zodra dit uitgewerkt is kan gestart worden met de realisatie van de route. Zodra het definitief ontwerp is afgestemd, zal het werk worden uitgevoerd.
Het voorstel van het college hieromtrent wordt behandel in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van hedenavond 8 mei 2019.

foto Spurd

Verkeer en Vervoer artikelen