Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Veilig sporten voor kinderen en jongeren vanaf 4 mei

Veilig sporten voor kinderen en jongeren vanaf 4 mei

Sportveld foto Stadspartij
Sportverenigingen, Spurd en de gemeentes Purmerend en Beemster werken aan ideeën om kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 4 mei onder begeleiding te laten sporten. Veiligheid voor hen en voor hun begeleiders staat daarbij voorop.

Dit betekent dat de plannen om kinderen en jongeren veilig te laten sporten vandaag -woensdag 29 april – worden getoetst aan de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Zodra dat is gedaan, worden de plannen om te sporten in Purmerend en Beemster definitief gepresenteerd op donderdag 30 april.

Waarom kunnen kinderen en jongeren niet vanaf 29 april onder begeleiding sporten?
Dit heeft te maken met het vaststellen van een nieuwe noodverordening. Eerst door het Rijk en daarna vindt er een doorvertaling plaats naar de noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Wat is een noodverordening?
In de noodverordening staan de tijdelijke noodmaatregelen die in de normale situatie niet gelden, zoals de verplichte sluiting van horeca, het verbod op evenementen en het samenscholingsverbod. Politie en gemeentes kunnen met deze noodverordening gemakkelijker optreden en boetes uitdelen als maatregelen worden overtreden. De noodverordening wordt in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, waaronder Purmerend en Beemster vallen, aangepast aan de nieuwe maatregelen van het Rijk. Deze nieuwe noodverordening wordt op woensdag 29 april vastgesteld en gepubliceerd door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Sporten vanaf 4 mei
Voor het veilig kunnen sporten van kinderen en jongeren in Purmerend en Beemster moeten de plannen van sportverenigingen en Spurd eerst worden getoetst aan deze noodverordening. Dat kan vanaf woensdag. Vandaar dat de gemeentes en Spurd hebben besloten om de plannen op donderdag 30 april te presenteren, zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf maandag 4 mei kunnen sporten onder begeleiding.

Maatregelen na kabinetsbesluit
Purmerend en Beemster werken aan deze maatregelen omdat het kabinet op dinsdag 21 april de nieuwe coronamaatregelen bekendmaakte. Die houden onder meer in dat sportverenigingen op hun terrein weer sportieve buitenactiviteiten kunnen organiseren voor kinderen en jongeren. Officiële wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, onder toezicht van een volwassene. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten, maar wel met 1,5 meter afstand van elkaar. Topsporters kunnen op hun trainingslocatie weer gaan sporten als zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Meer informatie
De Rijksoverheid heeft een pagina veel gestelde vragen over sport en het Coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
Ook het NOC*NSF heeft zo een pagina Coronavirus en sport: veel gestelde vragen (https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen)
Bekijk ook de speciale pagina over de coronacrisis https://www.purmerend.nl/actuele-informatie-over-het-coronavirus-purmerend

Welzijn artikelen

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van...

A8 richting Amsterdam afgesloten voor groot onderhoud; 12 juli tot 11 augustus 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis van zondag 12 juli tot dinsdag 11 augustus groot onderhoud uit aan de snelweg A8. Tussen de N246...