HomeNieuwsSociale ZakenVeel overtredingen in schoonmaaksector

Veel overtredingen in schoonmaaksector

schoonmaakwerk
Bij controle van 1.450 bedrijven in de schoonmaaksector bleek 27% van hen zich niet aan de regels te houden.  De meeste overtredingen vinden plaats bij kleine schoonmaakbedrijven. Grote bedrijven die lid zijn van de branchevereniging OSB doen het beduidend beter. In totaal is voor ruim 37 miljoen euro aan boetes, naheffingen en terugvorderingen opgelegd.

Dit staat in het eindrapport ‘schoonmaakinterventieteams’ van de Inspectie SZW.  De Inspectie heeft samen met de Belastingdienst,  UWV en gemeenten de afgelopen jaren  intensief gecontroleerd in de schoonmaaksector. De interventieteams hebben in totaal 632 inspecties verricht, waarbij 1.450 bedrijven zijn gecontroleerd. De controle spitste zich toe op de naleving van arbeidsmarkt-, belasting- en sociale zekerheidswetgeving. Het ging hierbij om 675 schoonmaakbedrijven en 775 opdrachtgevers/inleners die opdracht hadden gegeven tot schoonmaakwerkzaamheden.

De Inspectie constateert dat in de schoonmaakbranche vaak sprake is van aanneming en onderaanneming van werk. Hierdoor ontstaat een groter risico op het niet-naleven van de regels. Tijdens de inspecties is gebleken dat grote schoonmaakbedrijven de zaken over het algemeen wel op orde hebben.

Overtredingen worden vooral gemaakt bij kleinere en middelgrote schoonmaakbedrijven (tot 50 werknemers), startende ondernemers en door zzp’ers. Deze bedrijven zijn vooral actief in de schoonmaak van de fastfoodsector, van transportmiddelen, van hotels, in de bouw en als glazenwasbedrijven bij particulieren. De malafide bedrijven kenmerken zich door het hebben van geen of een gebrekkige administratie, het niet of weinig meewerken aan de onderzoeken en het opzetten van bepaalde constructies.

Door de interventieteams zijn onder meer de volgende misstanden geconstateerd: zwart/grijs werk, uitkeringsfraude, incomplete administratie, belastingfraude, illegale tewerkstelling, onderbetaling, identiteitsfraude, arbeidsuitbuiting.

Tijdens de inspecties zijn 3.633 personen op de werkplek gecontroleerd.  324 personen waren illegaal tewerkgesteld. Bijna 43% van de illegaal tewerkgestelden kwam uit  Bulgarije en bijna 21% uit Roemenië. Van de 124 zzp’ers die werden aangetroffen zijn er 106 als schijn-zzp’er aangemerkt door de Inspectie en de Belastingdienst. In zo’n geval is er feitelijk geen sprake van ondernemerschap, maar van dienstbetrekking, waarvoor een tewerkstellingsvergunning noodzakelijk is.

Door het niet-naleven van wet- en regelgeving kunnen frauderende bedrijven goedkoper werken dan bedrijven die zich wel aan de wet houden. Concurrentievervalsing neemt hierdoor toe in de schoonmaaksector. Een sector waarbij de prijzen onder druk staan en de concurrentie groot is.

In overleg met de brancheorganisaties gaan de Inspectie SZW en de Belastingdienst kijken of er meer preventieve handhavinginstrumenten ingezet kunnen worden om het aantal overtredingen terug te dringen. Daarnaast zullen de interventieteams hun controle activiteiten dit jaar en komend jaar voortzetten.

Documenten en publicaties

Sociale Zaken artikelen