HomeNieuwsVerkeer en VervoerVeel nog onduidelijk bij start N/Z lijn en bereikbaarheid Purmerend

Veel nog onduidelijk bij start N/Z lijn en bereikbaarheid Purmerend


Eind 2017 zal, als alles volgens de huidige planning verloopt, de Noord-Zuidlijn gaan rijden. Deze lijn wordt geëxploiteerd door het gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam (GVB), maar de opening ervan heeft ook gevolgen voor het concessiegebied Waterland, dat wordt geëxploiteerd door EBS.

Lijnennetvisie

Op 19 februari 2015 is aan de leden van de regioraad van de Stadsregio Amsterdam (SRA) een eerste versie van de OV lijnennetvisie 2018 verzonden, waarin het dagelijks bestuur van de SRA haar plannen schetst voor het openbaar vervoernetwerk in en rond Amsterdam vanaf de start van de Noord-Zuidlijn.

Doel van beide was om te bepalen welke impact de lijnennetvisie op de regio Waterland zou hebben en in welke mate de beleidskeuzes deugdelijk onderbouwd waren. Daarbij ging het met name om de keuze in de visie om 70% van de bussen die momenteel vanuit de regio Waterland naar Amsterdam CS rijden, vanaf de start van de Noord-Zuidlijn in plaats daarvan te laten stoppen op het nieuwe metrostation Amsterdam-Noord. 

Vervoersplannen

De verschillende concessiehouders, waaronder EBS, zijn aan de slag gegaan om een vervoersplan uit te werken op basis van de lijnennetvisie. Begin 2016 hadden GVB en Connexion al een tussentijdse presentatie gegeven aan de klankbordgroep van regiopolitici, maar EBS liep daarbij wat achter. Duidelijk werd dat het effect van de 70-30 verdeling uit de visie fors zou doorwerken in het vervoersplan. Daarom waren er informatieve bijeenkomsten voor de gemeenten uit de regio Waterland. Deze vonden op 16 en 21 juni plaats.

EBS is met een lastige uitdaging opgezadeld door de beoogde 70-30 verdeling tussen de eindpunten.  Dat werd wel duidelijk uit de EBS presentatie.

Uitsmeren of concentreren? 

Simpel gezegd zijn er drie manieren om de beoogde verdeling te bereiken:

  1. Over de hele dag verspreid rijdt 30% van de bussen van elke lijn naar CS en 70% naar Noord. 
  2. In de spits rijden alle bussen naar CS; de rest van de dag rijden alle bussen naar Noord.
  3. Sommige lijnen rijden altijd naar CS; de rest van de lijnen rijdt altijd naar Noord.

Optie 1 wordt door EBS afgevoerd omdat het er toe leidt dat op de terugweg slechts af en toe een bus vanaf CS vertrekt, hetgeen volgens hun ervaring een vorm van versnippering is die ongunstig uitpakt.

Optie 2 wordt afgevoerd omdat forensen dan geen voordeel zouden kunnen hebben van de stop in Noord en omdat het niets doet aan het voorkomen van piekbelasting aan bussen door de IJtunnel.

Optie 3 is waar EBS nu op mikt. Voordeel daarvan is helderheid voor de passagier. Nadeel is dat het eindpunt dus zal afhangen van de wijk waar men in Purmerend woont. Wel wordt er gedacht aan verbeterde overstappunten bij Ilpendam en Het Schouw, om daar te kunnen wisselen van bus.

Ter informatie: de optie om alle bussen naar CS te laten rijden mét een stop in Noord wordt uitgesloten door de lijnennetvisie. Elke busdienst zal dus OF z’n eindpunt in Noord OF z’n eindpunt op CS hebben.   

Presentatie EBS en bespreking in Purmerend

In de commissie AZ van 23 juni zal door de raadsleden gesproken worden over de specifieke gevolgen voor Purmerend en de indruk die de verschillende partijen hebben bij de voorgenomen keuzes in het vervoersplan. Om de verwachtingen te temperen moet gezegd worden dat de bewegingsruimte in de 70-30 verhouding niet groot zal zijn en dat de vervoerders meestal veel ruimte krijgen om het vervoersplan zelf uit te werken, zolang dat binnen de kaders gebeurt die ervoor gesteld zijn.
Veel van de impact zal afhangen van het gemak waarmee kan worden overgestapt op station Noord, maar daarover bestaat nog geen duidelijk beeld. Over de optie om onderweg van bus te wisselen om alsnog naar CS te gaan bestaat scepsis.

Stadspartij allerminst gerust over gang van zaken

De Stadspartij volgt de verdere uitwerking van de vervoersplannen nauwgezet en is benieuwd welk praktisch rittenplan er straks tevoorschijn komt. Eerlijk gezegd is de Stadspartij allerminst gerust op de komst van  N/Z lijn en de kwaliteit van het openbaar vervoer naar Amsterdam v.v. Veel zal vooral afhangen van de capaciteit en flexibiliteit waarmee in de spits de toevloed van forensen op het nieuwe metrostation kan worden afgewikkeld.

Wordt vervolgd

Verkeer en Vervoer artikelen