HomeNieuwsMilieuVeel bomen ziek in Purmerend

Veel bomen ziek in Purmerend


Ziekte in het bomenbestand van Purmerend nemen hand over hand toe.

In Purmerend heerst al de Kastanjeziekte. Ook de Essentaksterfte is in opkomst.
 
In de begroting voor de komende jaren wordt een toename van ziektes in het bomenbestand van Purmerend genoemd. Niet voor het eerst overigens. Verspreid door de hele stad staan nog ruim 600 kastanjes, de meeste monumentaal.

Kastanjeziekte is in het hele land een probleem. Behandeling van deze ziekte is niet goed mogelijk en (dure) vervanging lijkt het enige alternatief. Ook is essentaksterfte in opkomst. In Purmerend staan ongeveer 7.500 essen. Op dit moment is er geen geschikt middel. Monitoren en besmetting voorkomen door een snelle kap van aangetaste bomen zijn de enige mogelijkheden.

kastanjeziekte
Kastanjeziekte (foto) is in het hele land een probleem. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en ‘bloeden’ donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom. Behandeling van deze ziekte is nog niet goed mogelijk en (dure)vervanging lijkt het enige alternatief. Onderzoekers hebben nu definitief vastgesteld dat een bacterie de primaire oorzaak is van de bloedingziekte onder paardenkastanjes. Dat is de uitkomst van nader onderzoek, waarbij grote bomen kunstmatig zijn geïnfecteerd.

essentaksterfte 
Ook is sinds kort landelijk de essentaksterft (foto) of ook wel genoemd de essenscheutsterfte  in opkomst.
Essentaksterfte is in potentie hét nieuwe probleem dat dezelfde catastrofale gevolgen kan hebben bij essen, als iepziekte bij iepen. In Purmerend staan ongeveer 7.500 essen.
De essentaksterfte wordt veroorzaakt door de Chalara fraxinea, een schimmelsoort, en treft vooral de gewone en de smalbladige es. De meeste bomen hebben geen schijn van kans tegen de schimmel. Ervaring uit het buitenland leert dat slechts 10 tot 30 procent van de essen resistent lijkt te zijn. In Denemarken verwachten onderzoekers dat de es goeddeels uit het straat- en bosbeeld zal verdwijnen.

Op dit moment is er nog geen geschikt middel. Permanent in de gaten houden en proberen besmetting te voorkomen door een snelle kap van aangetaste bomen, zijn de enige mogelijkheden.

Milieu artikelen