HomeNieuwsVerkeer en VervoerUitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

metroNZHA
foto Stadspartij
Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarborgen. Daarom hebben de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de gemeente Amsterdam het adviesbureau Strategy Development Partners (SDP) gevraagd om te onderzoeken wat de beste oplossing zou zijn om het sterk toenemende reizigersvervoer in de toekomst te kunnen bedienen.
Dit heeft geleid tot de rapportage ‘Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en een OV-rijke Amsterdamse regio in 2030.’ De uitkomst van het rapport is een top tien van maatregelen (zie aan slot artikel).
Het rapport is aangeboden voor bespreking voor bestuur en regioraadsleden in de vervoersregio.
Belang bereikbaarheid regio
De bereikbaarheid en leefbaarheid van Amsterdam zijn van groot belang voor zowel de Vervoerregio (VRA) en de gemeente Amsterdam. De snelle ontwikkeling van mobiliteitsvraag brengt uitdagingen en knelpunten met zich mee. Tegelijk brengen nieuwe (technische) mogelijkheden wellicht ook relatief snel te implementeren oplossingen.
Doel van het rapport is te identificeren wat er gedaan kan worden om de toenemende vervoerstroom op kwalitatief goede wijze te accommoderen op bestaande infrastructuur. Dit resulteert in een aantal concrete wensen en oplossingsrichtingen die ieder met een passende samenwerking tot een goed einde gebracht kunnen worden in de periode voor 2030.
Purmerend ten voorbeeld gesteld
Het OV-aandeel verschilt nu sterk per herkomstgebied. De top-10 gemeentes, gemeten in spitspendel naar Amsterdam, verschillen een factor 3 in OV-aandeel. Purmerend scoort hoog met meer dan 75% OV-aandeel – gedreven door een succesvolle busverbinding (ondanks de slechte treinverbinding).
Goede ontsluiting herkomst lijkt een van de belangrijke succesfactoren. Het succes vanuit Purmerend (en ook Edam/ Volendam in breder perspectief) valt goed te verklaren vanuit het OV-aanbod. Vooral de succesvolle uitwaaiering aan de herkomstzijde lijkt uniek: de hele woonplaats is ontsloten met een frequente verbinding van ≥8x per uur in de piek, een fijnmazige verbinding met <400 m afstand tot haltes en een rechtstreekse verbinding naar het Amsterdamse metronetwerk, zonder onnodige tussenstops.
Deze ontsluiting verschilt sterk van andere producten – bijvoorbeeld in Haarlem, waar de meeste corridors dezelfde route in de stad nemen en minder reizigers profiteren van de directe verbinding. Daarnaast draagt ook de snelle en robuuste verbinding van Purmerend met Amsterdam sterk bij aan het succes, met een enkelzijdige busbaan in de spitsrichting en een goede prioritering bij binnenkomst in Amsterdam (schema 5.5). Hiermee is de bus, in combinatie met metro, vaak aanzienlijk sneller en voorspelbaarder dan de auto. Tot slot waaieren de verschillende routes uit naar relevante knopen (Noord primair, daarnaast CS, Sloterdijk en Bijlmer) – met goede overstap onderweg voor overige reizigers

Top tien maatregelen

  1. Treinen Den Haag en Rotterdam naar Zuid 6x/ uur door ontvlechten Schipholtunnel
  2. Hoogwaardig treinalternatief voor beoogd PHS uit Almere en corridor Hilversum
  3. HOV-bussysteem naar Zuid en Bijlmer met vrije baan en eigen aanlanding is gewenst
  4. Hoofddorp: met bus zonder overstap van huis naar Zuid kan kwaliteit verhogen
  5. Busstations deels inrichten als doorstroomstation voor kwaliteit, capaciteit, ZE-transitie
  6. Verdere inclusiviteit met gerichte maatregelen i.t.t. aanpassing lijnennet
  7. Metro: capaciteit, kwaliteit en kosteneffectiviteit integraal verbeteren o.a. ijnvoering
  8. Verbinding nieuwe wijken met relevante (kantoor)bestemmingen te verzorgen
  9. Optimalisatie lokale lijnennet: snelheid selectief verbeteren en afstemmen op metro
  10. Rol van tram en bus in plusnetwerk heroverwegen, gegeven nieuwe kansen en imago.

Verkeer en Vervoer artikelen