HomeNieuwsWelzijnUitbreiding verenigingsondersteuning bij SPURD

Uitbreiding verenigingsondersteuning bij SPURD

sport
De sportverenigingen van Purmerend kunnen nu gebruik maken van  een fulltime medewerker van SPURD voor het ondersteunen van hun vrijwilligersbeleid.

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2010 heeft de raad besloten om 25.000 euro van de vrijwilligerscentrale over te hevelen naar  Spurd. De Sportraad, alsmede de Stadspartij, hebben bij de eerdere begrotingsbehandeling aangegeven dat SPURD de organisatie is die de sportverenigingen op het gebied van de inzet van vrijwilligers het beste kan ondersteunen. De vrijwilligerscentrale is meer gespecialiseerd in het maatschappelijk en cultureel werk.

Wethouder Keijzer geeft in haar bief aan de raad aan dat zij aan de wens van de sportraad en de raad heeft voldaan. Zij zal  het een en ander nog nader zal vastleggen in de subsidieovereenkomsten voor 2011.

De brief van de wethouder geeft wel aan dat de  Sportraad een goedwerkend advies orgaan is voor het geven van advies  en ondersteuning aan:  sportverenigingen, de politiek (zowel de raad als college) en  als intermediair naar de sportverenigingen.

Lees hieronder de brief van de wethouder.

Welzijn artikelen