HomeNieuwsSociale ZakenUitbreiding opvangcapaciteit dak- en thuislozen

Uitbreiding opvangcapaciteit dak- en thuislozen

zwerfjongere
Purmerend heeft, als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang, de taak om voor de opvang van dak- en thuislozen vanuit de regio Waterland te zorgen. De opvangtaak wordt voornamelijk uitgevoerd door het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP).
Vanwege de verdubbeling van de wachttijd voor een plaats in het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP), wordt een aanvullende subsidie verleend voor 2010 en volgende jaren.

Daarmee kan het aantal opvangplaatsen worden uitgebreid met 8 reguliere plaatsen en 8 opvangplaatsen voor zwerfjongeren. In 2010 wordt bovendien eenmalig een projectsubsidie gegeven voor het inrichten van twee werkplekken en 8 gedeelde appartementwoningen die voor de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen nodig zijn. De subsidie wordt betaald uit de lopende begroting.

De Stadspartij maakt zich al enkele jaren zorgen over zwerfjongeren in Purmerend. Een delegatie van de Stadspartij heeft enige tijd terug, na klachten over zwerfjongeren in de flats van Wheermolen al een ronde gemaakt en geconstateerd dat jongeren in de boxen wonen en leven en vooral in de trappenhuizen bivakkeren. 
De Stadspartij pakte telkens alle mogelijkheden aan om aandacht te vragen voor dit probleem. Vanuit het college werd, naar nu blijkt, niet veel meer gedaan dan een conclusie trekken uit de rapportage van de straathoekwerkers van ‘Streetcorner’ dat er wel degelijk een probleem is in Purmerend wat betreft zwerfjongeren. In de rapportage van 2008 wordt er gesproken over ongeveer 25 zwerfjongeren.
Dit zijn jongeren met diverse problemen op sociaal en maatschappelijk vlak die niet de kans zien zelfstandig de boel op de rails te houden. Vaak is dit de voedingsbodem om in de criminaliteit  af te glijden.

Vanuit ‘Streetcorner’ is naar aanleiding van het niet meer kunnen plaatsen van een cliënt binnen de sociale opvang en het zo weer linea recta weer op straat komen, een brandbrief naar de fracties van de politiek partijen gestuurd.
Op vragen hierover van de Stadspartij gaf wethouder Keijzer vervolgens aan dat zij bezig was om meer opvangcapaciteit te regelen voor met name zwerfjongeren.

Bovenstaande is dus het resultaat: 8 plaatsingsmogelijkheden, terwijl de verwachting is dat er veel meer nodig zijn. De Stadspartij hoopt maar dat met deze 8 plaatsen voorlopig de jongeren die het heel moeilijk hebben, de nodige opvang en ondersteuning kunnen krijgen om de draad naar zelfstandig of begeleid wonen op te pakken.
De Stadspartij zal deze groep blijven volgen en er achteraan zitten dat er alles aan gedaan wordt om in ieder geval de aanwas af te laten nemen.

Sociale Zaken artikelen