HomeNieuwsSociale ZakenUitbreiding maatschappelijke opvang

Uitbreiding maatschappelijke opvang

StadshuisHA2
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de panden aan de Vijverstraat 35 en Dobbestraat 32 toe te voegen aan maatschappelijke opvang. Op basis van locatie en type woning is gekeken welke doelgroep het meest geschikt is voor welke woning. De panden aan de Vijver- en Dobbestraat zijn geschikt voor moeders met kinderen, omdat er eigen opgangen zijn en bepaalde mate privacy en zelfstandigheid gegarandeerd is. De zorg wordt geleverd door verschillende welzijns- en zorgorganisaties.

Gelijktijdig heeft het college het besluit genomen om een leegstaand gebouw van de gemeente aan het Koggenland beschikbaar te stellen voor tijdelijke woonruimte bij complexe echtscheidingen.

Maatschappelijke opvang
Op dit moment wordt het volgende gesignaleerd door samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties:

Uit cijfers van Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) blijkt dat zowel de wachtlijst met jongvolwassenen als de wachtlijst met moeders met kinderen steeds verder toeneemt. De wachtlijst van het AOP voor moeders met kinderen blijft stijgen. In februari jl. was de wachtlijst 10 moeders met kinderen, inmiddels is de wachtlijst 14 moeders met kinderen. De langst wachtende wacht vanaf januari 2017.

Er is een groei in het aantal complexe echtscheidingen. Vorig jaar is extra geïnvesteerd in mediation als onderdeel van het preventief jeugdbeleid. Zij ondersteunen gezinnen die in een complexe scheiding zijn beland of worden ingezet om complexe scheidingen te voorkomen. Uit de mediation gesprekken blijkt dat de ouders vaak gedwongen zijn om onder één dak te blijven wonen. In een aantal gevallen is de situatie echter dusdanig schrijnend dat dit invloed heeft op het welzijn van de kinderen. Het per direct uit elkaar gaan van de ouders/opvoeders geeft lucht voor het hele gezin.

Vijverstraat 35 en Dobbestraat 32
Het betreft 2 dubbele woonhuizen, die voorheen in gebruik waren door de Prinsenstichting. Het gaat om in totaal 18 kamers. Professionals geven aan dat deze woningen zeer geschikt zijn voor dakloze gezinnen of moeders met kinderen. Dit komt vooral doordat ieder pand 3 afzonderlijke bovenverdiepingen heeft, ieder met zijn eigen trapopgang. Hierdoor is in bepaalde mate privacy en zelfstandigheid gegarandeerd, welke wenselijk is voor herstel en het opbouwen van een toekomst van zowel de moeder als de kinderen. Er wordt samen met anderen in een huis gewoond, maar de inrichting maakt dat ieder gezin zijn eigen plek heeft.

Koggenland
Het pand in het Koggenland is een voormalig schoolgebouw en is in eigendom van de gemeente. Het is goed inzetbaar als tijdelijke woonplek voor 4 tot 6 alleenstaanden volwassenen. De woonruimte is ingericht als zeer tijdelijk, zodat mensen ook snel weer doorstromen naar een eigen woning, zodat er weer ruimte komt voor iemand die ook een time-out nodig heeft binnen de thuissituatie.

Tot slot
Het toevoegen van deze plekken zorgt voor meer lucht in de keten van maatschappelijke opvang, waardoor ook andere doelgroepen sneller in kunnen stromen bij het AOP. Daarnaast wordt er op dit moment een locatiestudie uitgevoerd voor het realiseren van een voorziening voor chronisch verslaafden. Ook wordt er gezocht naar een locatie voor een opvangvoorziening voor jongeren die zorg nodig hebben. De resultaten hiervan wordt in het eerste kwartaal 2018 verwacht.

foto:Stadspartij

Sociale Zaken artikelen