HomeNieuwsSociale ZakenUit controle blijkt dat COA de vergunning opvanglocatie Van der Valk hotel...

Uit controle blijkt dat COA de vergunning opvanglocatie Van der Valk hotel niet nakomt

Van der Valk Zuidoostbeemster
foto Stadspartij-BPP


Door een bericht aan de gemeenteraad heeft de burgemeester namens het college geïnformeerd over het niet nakomen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) van de vergunning voor de opvang van statushouders in hotel Van der Valk in Zuidoostbeemster.

Het hotel is de afgelopen periode succesvol gebruikt als doorstroomlocatie voor statushouders. Het perspectief is echter dat statushouders hier soms ook langer opgevangen moeten worden. Om dit mogelijk te maken heeft Van der Valk in overleg met het COA een verlenging van de vergunning aangevraagd.

Op 1 september is de vergunning verleend en zijn de gemeenteraad en  omwonenden over de tijdelijke verlening van de tijdelijke opvang geïnformeerd. In de vergunning is opgenomen dat het COA een jaar lang statushouders kan onderbrengen op deze locatie.
In de vergunning is opgenomen dat het COA een jaar lang statushouders kan onderbrengen op deze locatie.

Met de verlening van de vergunning is er aanleiding om te controleren of er wordt voldaan aan de voorwaarden. Uit deze controle is gebleken dat er niet alleen statushouders zijn ondergebracht, maar ook asielzoekers in afwachting van hun procedure. Dit is niet conform de gemaakte afspraken en de aangevraagde vergunning.

Het college heeft altijd begrip getoond voor de nijpende situatie waarin het COA zich bevindt als het gaat om het opvangen van mensen die naar ons land zijn gevlucht, zeker in de huidige asielcrisis. Maar het college wil ook zien dat er een oplossing komt voor de mensen die hier mogen blijven en dat er wordt voldaan aan de gemaakte afspraken.

Met het COA is afgesproken dat zij zo snel als mogelijk de komende weken toewerkt naar een situatie die overeenkomt met de gemaakte afspraken en de voorwaarden uit de vergunning.

Het COA plaatst daartoe louter statushouders in het hotel en geeft daarbij voorrang aan statushouders die aan onze gemeente toegewezen zijn, maar waarvoor nog geen woning beschikbaar is. Dit helpt bij het vestigings- en integratieproces van deze nieuwe bewoners van onze gemeente. Voor het overige plaatst het COA statushouders die toegewezen zijn aan andere gemeenten.

Het college blijft bestuurlijk in gesprek met het COA en er zal worden gecontroleerd of het COA de gemaakte afspraken (alsnog) nakomt.

Sociale Zaken artikelen