HomeNieuwsWelzijnToezicht en handhaving kinderopvang in Purmerend op orde

Toezicht en handhaving kinderopvang in Purmerend op orde


De Inspectie van het Onderwijs heeft laten weten dat de gemeente Purmerend de wettelijke taken toezicht en handhaving kinderopvang op orde heeft. Dit is gebleken uit een analyse van de gegevens uit het jaarverslag 2013.

De inspectie maakt jaarlijks voor alle gemeenten een risicoanalyse. De gemeente Purmerend is positief uit de risicoanalyse gekomen. Dit betekent dat er op dit moment geen aanleiding is een nader onderzoek in te stellen.

Bericht van de hoofdinspecteur
Namens de minister laat de hoofdinspecteur het college weten dat de gemeente de uitvoering van de wettelijke taken toezicht en handhaving in de kinderopvang en peuterspeelzalen op orde heeft. Dit blijkt uit de gegevens van verslagjaar 2013 die de Inspectie van het Onderwijs heeft geanalyseerd op mogelijke risico’s.

Door de hoofdinspecteur wordt er waardering wordt er voor uitgesproken dat de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaak in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldeed aan de gestelde normen in 2013.

Jaarlijkse risicoanalyse 
De inspectie maakt jaarlijks voor alle gemeenten een risicoanalyse. Dit houdt in dat de inspectie de informatie (die bij de inspectie bekend is) analyseert op mogelijke risico’s in de uitvoering van de wettelijke toezicht- en handhavingstaak. Als blijkt dat die risico’s er zijn, kan de betrokken gemeente nader worden onderzocht. Tussentijds kunnen signalen ook een aanleiding vormen om contact met een gemeente op te nemen en eventueel een nader onderzoek in te stellen. .

Vernieuwd regulier toezicht kinderopvang 
Het  toezicht op de wettelijke toezicht- en handhavingstaak is veranderd. Hierover kunt u lezen in het Toezichtkader en Waarderingskader. Zie de website www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven lees de Nieuwsbrief van 25 september 2013.

 

Welzijn artikelen