HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningToch renovatie bedrijventerrein Koog

Toch renovatie bedrijventerrein Koog

Image Het heeft even geduurd, maar het voorstel van het college van B&W waarin begin dit jaar een begin wordt gemaakt met het opwaarderen van bedrijventerrein De Koog is er. Aanvankelijk had dit project al in 2007 uitgevoerd dienen te zijn. Nu zal de realisatie dus in 2008 plaatsvinden. In overleg met de ondernemers is gekozen om in het bijzonder een ingrijpende opwaardering van de Van IJsendijkstraat te laten plaatsvinden.  

 

Deze straat is immers de centrale route over het bedrijventerrein. Om de veroudering en verminderde uitstraling een halt toe te roepen, besloot de gemeenteraad enkele jaren geleden een bedrag van vier ton in het bedrijventerrein te stoppen. Geld dat gebruikt moet worden om het openbaar gebied op te waarderen.

Voor de Van IJsendijkstraat wordt voor ruim 250.000 euro opnieuw bestraat, terwijl het groen langs de straat voor een bedrag van 100.000 euro wordt opgeknapt. Daarnaast wordt het groen langs de Flevostraat en de Nijverheidsweg onder handen genomen.  Binnen Purmerend liggen vijf bedrijventerreinen. Twee daarvan, de Wagenweg en De Where, worden in de periode van nu tot 2020 omgevormd tot woongebied. Dan blijven bedrijventerreinen De Koog, Baanstee-Oost en Baanstee-West over, en daar komt binnenkort Baanstee-Noord bij. De Baanstee is een recent ontwikkeld gebied, maar De Koog dateert uit de jaren zeventig en de tijd heeft zijn sporen nagelaten. De komst van de Baanstee-bedrijventerreinen had bovendien ook een positief effect op de belangstelling voor de panden op De Koog. Dat werd zichtbaar in bijvoorbeeld de verbouwde panden waarin Praxis, Hegron, Skoda huisvesting vonden. 

  

De Koog mag zich mede onder druk van de schaarste aan bedrijventerreinen in de hele Purmerendse regio verheugen in een toenemende belangstelling.De opknapbeurt van bedrijventerrein De Koog zet echter geen echte zoden aan de dijk als het gaat om meer bedrijfsruimte. Er kan namelijk geen ruimtewinst worden geboekt om er meer bedrijven kwijt te kunnen. Ook op de al bestaande delen van De Baanstee lukt dat niet. En omdat volgens het college de belangstelling voor een plek op een bedrijventerrein in Purmerend groot is, ‘laat de behoefte aan het bedrijvenpark De Baanstee-Noord zich nadrukkelijk voelen’.De Stadspartij nam waar dat het college na het mislukken van het regionale bedrijventerrein Wormerland, een passieve houding aannam. Terwijl er kansen genoeg zij om door meer bedrijvigheid in de regio te creëren, de scheve balans tussen wonen en werken (dus de forenzenstroom) te verminderen.Met voldoening ziet de Stadspartij dan ook dat haar voortdurende pleidooi voor meer bedrijvigheid, nu ook bij het college tot daden heeft geleid.

Ruimtelijke Ordening artikelen